Hamarin kylä ja sahasaaret

Hamari on vanha satamapaikka, jonka edustalla suuret rahtialukset purkivat ja lastasivat. Telakkatoiminta alkoi 1850-luvulla. Samalla alueelle alkoi rakentua telakka- ja sahatyöläisten asuinalue.

Hamarin edustalle Kaunissaareen tuli lastauspaikka vuonna 1863 ja höyrysaha 1870. Saha levittäytyi varastoineen kolmelle viereiselle saarelle, joita laajennettiin tukemalla rannat puupaaluin. Saarilla oli Porvoon Höyrysahan toimisto-, saha- ja asuinrakennuksia, konttorin puisto sekä laajat puutavaravarastot taapeleineen. Saha lopetti toimintansa 1955, jolloin rakennukset purettiin ja maasto tasattiin. Saarten itälaidalla on puutavaran uittoon liittyneitä kanavia rehevine rantapensaikkoineen.