Hattula-asemanseutu

Hattula-asemanseutu on laaja kaupunkikehittämisalue Vanhan Porvoon luoteispuolella.

Kolmiomaista aluetta rajaa luoteessa moottoritie (E18), kaakossa Hornhattulan ja Johannisbergin pientalovaltaiset asuinalueet, niiden välissä oleva puistolaakso sekä idässä Porvoonjoki. Alueen länsiosassa on vuosikymmeniä alueella sijainnutta työpaikka- ja liiketilaa sekä Pohjolan voiman muuntoasema.

Alueen kaakkoisosassa on Porvoon entinen rautatieasema, jonka yksittäiset rakennukset sekä koko kokonaisuus ovat arvokkaat. Alueen pohjoisosassa on metsittynyt ja vajaakäytössä oleva laaja Hattulan entinen saha-alue, joka on pääosin kaupungin omistuksessa.

Alueen suunnittelu on haastavaa. Sijainti on erinomainen, sillä on kiehtova historia ja maisema on arvokas. Maanpinnan alavuus edellyttää erityistä varautumista joen tulvimiseen. Lisäksi varaudutaan radan ja uuden seisakkeenomaisen rautatieaseman sijoittamiseen vanhan aseman länsipuolelle.

Maaperä on osittain aikaisemman maankäytön pilaamaa. Pilaantumisen vaikutusta maankäytön suunnitteluun on selvitetty Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vetämässä pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleenkäyttöhanke PIUHAssa. Sen loppuraportti valmistui keväällä 2011.

Suunnittelutilanne

Alueen sijainti arvokkaassa jokimaisemassa ja Vanhan Porvoon tuntumassa on poikkeuksellisen haastava ja tarjoaa upeat mahdollisuudet korkealuokkaiseen asumiseen ja elinkeinotoimintaan. Ennen lopullisesta maankäyttöratkaisusta päättämistä, on tarkoituksena tutkia eri vaihtoehtoja perinpohjaisesti.

Suurimmalla osalla Hattula-asemanseudun alueesta ei ole vielä lainkaan asemakaavaa. Asemakaavoittaminen on kuitenkin edellytys alueen rakentamiselle. Ennen alueen lopullisen maankäyttöratkaisun päättämistä on tarpeen tutkia erilaisia vaihtoehtoja asemakaavoituksen pohjaksi.

Europan 11 -kilpailu

Europan on järjestö, joka järjestää suunnittelukilpailuja nuorille arkkitehdeille vuosittain. Porvoo sai vuonna 2011 järjestettävään kilpailuun mukaan Hattulan-asemanseudun alueen. Kilpailun tulokset julkistettiin 15.12.2011.

Suunnittelukilpailun ehdotuksissa on valotettu alueen kehittämismahdollisuuksia perinpohjaisesti erilaisten näkemysten valossa. Kilpailussa parhaiksi nousseet ehdotukset tarjoavatkin erinomaisen mahdollisuuden käynnistää alueen asemakaavoituksen suunnittelu.