Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kunnan tehtävä on tarjota kaikille asukkailleen yhtäläiset edellytykset terveeseen elämään. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen kuuluvat kunnan kaikille toimialoille.

Terveyden edistämisellä tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka lisää terveyttä ja toimintakykyä sekä vähentää terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja. Se on suunnitelmallista vaikuttamista terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiin, kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus on työväline ja julkinen asiakirja, joka kytkee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman osaksi kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa. Kertomus nostaa esiin poikkihallinnolliset hyvinvoinnin taustatekijät, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Se auttaa kuntia vastaamaan terveydenhuoltolain velvoitteisiin.

Porvoon kaupungin hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020

Porvoon kaupungin hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019

Porvoon kaupungin hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019, linkki sähköiseen hyvinvointikertomukseen

Hyvinvointikertomuksen suunnitelma hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä 2019-2021

Porvoon kaupungin hyvinvointikertomus 2017-2021

Porvoon kaupungin hyvinvointiraportti 2017-2018