Skip to content

Ikääntyneiden kuntoutukseen lisää resursseja

Porvoo ja muut Uudenmaan kunnat panostavat entistä vahvemmin ikääntyneiden kotikuntoutukseen. Tavoitteena on hyvä elämänlaatu, mahdollisimman toimintakykyinen ikääntyminen sekä itsenäinen selviytyminen elämän eri tilanteissa.

Hyvä vanhuus edellyttää myös palvelurakenteiden muuttamista, sillä nykyisen palvelujärjestelmän ylläpitäminen ei ole taloudellisesti kestävällä perustalla. Palveluiden sisältöä sekä iäkkäiden parissa toimivien osaamista on myös kehitettävä. 

Toimintakykyisenä kotona 

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet juurruttavat pysyviä muutoksia palveluihin laajoissa kokeiluissa. Uudenmaan I&O -kärkihanke (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa) on osa tulevan maakunnan valmistelutyötä.  Hankkeen Uudenmaan muutosagenttina toimii Soili Partanen. 

–Porvoo on palveluiden rakennemuutoksessa hyvässä vauhdissa. Laitoshoitoa on pystytty purkamaan, ja kotihoidon toimintamalleja sekä palveluohjausta on jo kehitetty pitkälle, Soili Partanen korostaa. 

Uudenmaan kotikuntoutusmallin kehittämistyötä vetää Järvenpään kaupunki. Yhteisiin työpajoihin ovat osallistuneet lähes kaikki Uudenmaan kunnat sekä neljän sairaanhoitoalueen edustajia. Mallin taustalla ovat kuntien hyvät käytänteet, tutkimustulokset sekä Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Eksoten toimintamallit. 

– Uudellamaalla on tarkoitus aloittaa vuodenvaihteen jälkeen myös alueelliset tehokuntoutuksen pilotoinnit. Itäisen Uudenmaan kokeilua ovat suunnittelemassa alueen kunnat sekä Porvoon sairaala, Soili Partanen kertoo.  

– Tehokuntoutuksen ideana on tarjota kotiin, tiivis, jopa päivittäinen kuntoutusjakso, silloin kuin ikääntyneen toimintakyky on äkillisesti heikentynyt. Näin voi käydä esimerkiksi lonkkamurtuman tai yleistilan laskun vuoksi. Kotikuntoutuksessa onnistuminen edellyttää useiden ammattilaisten tiivistä yhteistyötä. Kuntoutusjaksoja tarjotaan myös palvelutaloissa asuville, Partanen toteaa. 

Yksilölliset tarpeet huomioidaan 

Porvoossa on laadittu oma suunnitelma kotiin vietävän kuntoutuksen kehittämisestä ja lisäresursoinnista. Suunnitelma on esitelty sosiaali- ja terveyslautakunnalle elokuussa. Kotikuntoutuksen kehittäminen ei lisää kustannuksia, koska tarvittavat resurssit siirretään olemassa olevaa toimintaa muuttaen.

– Kotikuntoutuksen kehittäminen on seuraava askel Porvoon vanhuspalveluiden rakennemuutoksessa. Syksyn aikana pääsemme rekrytoimaan uutta henkilöstöä, lisäkoulutukset käynnistyvät ja kehitystyö pääsee todenteolla vauhtiin, vs. palvelujohtaja Lea Laakso kertoo. 

Kotikuntoutusmallissa ikääntyneen elämää tarkastellaan kokonaisuutena. Myös asuinympäristö vaikuttaa toimintakykyyn. 

– Yksi keskeinen elementti on hyvä ravitsemus. Ravitsemus ja liikunta huomioidaan jo ikääntyneiden hoitotyössä, mutta nyt saamme vanhuspalveluihin myös oman ravitsemusterapeutin, Lea Laakso iloitsee. 

Kuntoutus sisältää yksilöllisten tarpeiden mukaan erilaisia palveluita. Ikääntyneen arviolla omasta toimintakyvystään on suuri merkitys. Motivaatiolla sekä omalla ja läheisten toiminnalla on myös keskeinen rooli kuntoutumisessa. 

– Toimintakyky on sitä, että henkilö selviytyy itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä arkitoiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän elää. Jollekin hyvän arjen sujumisen edellytys on kulkeminen portaissa, toiselle se voi olla vaikkapa aamupuuron keittäminen itsenäisesti, Lea Laakso korostaa. 

Lisätietoja:

vs. Palvelujohtaja Lea Laakso, vanhus- ja vammaispalvelut puh. 040 585 3357 lea.laakso@porvoo.fi
Uudenmaan muutosagentti Soili Partanen, I&O Kärkihanke puh. 040 676 1460 soili.partanen@porvoo.fi

20.9.2017 8:45

Tunnisteet: Ikäihmiset Perhe- ja sosiaalipalvelut