Ikäihmisten asuminen

Käytä kasvomaskia, kun asioit meillä

Palvelutaloissa ja kuntoutusosastoilla kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikilta yli 7-vuotiailta vierailta. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä, jos sille on terveydellinen este.


Palvelutaloissa vieraileminen koronan aikana

Asukkaamme ovat iäkkäitä ja infektioherkkiä. Haluamme varmistaa heidän hyvinvointinsa ja turvallisuutensa. Tapaamisia järjestetään sovitusti mielellään pihalla tai terassilla. Henkilökuntamme on tehostanut käsihygieniaa, aseptista työskentelyä sekä tilannekohtaista suojavaatetusta. Autamme mielellämme ja kannustamme olemaan yhteydessä läheisiinne. Kiitos, että autatte infektiontorjunnassa.

Mikäli asukkaan terveys ei salli tapaamista ulkona, asukasta voi sovitusti tavata hänen huoneessaan. Sovi tapaamisista henkilökunnan kanssa, niin pyrimme järjestämään ne parhaalla mahdollisella tavalla. 

Ohjeistus tapaamisiin (päivitetty 4.10.2021)


Ikäihmiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti. Ikääntymisen myötä asumisen tarpeet kuitenkin usein muuttuvat.

Vuokra-asunnoista 

Senioriasuminen

Senioriasuminen on itsenäistä vuokra-asumista ja suunniteltu ikääntyneille, jotka tulevat toimeen ilman ulkopuolista apua tai vähäisen avun turvin. Sinivuokko-talossa Omenamäen välittömässä läheisyydessä on kolme kaksiota ja kolme yksiötä senioriasumiseen. 

Palveluasuminen

on tarkoitettu ikääntyneille, jotka eivät enää selviydy kotona kotihoidon ja tukipalveluiden turvin.

Porvoon kaupungilla on omaa palveluasumista ja lisäksi se hankkii asumispalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Kaikissa yksiköissä tarjotaan asukkaan yksilöllistä tarvetta ja omatoimisuutta tukevaa kuntouttavaa hoivaa ja hoitoa.

Tehostettu palveluasuminen

Hakeminen ja lisätiedot

Asiakkaiden sijoittuminen palveluasumisen eri yksiköihin tapahtuu moniammatillisen SAP-työryhmän kautta (Selvitä-Arvioi-Palveluohjaa).

Ulkopaikkakuntalaiset