Ikäihmisten asuminen

Palvelutaloissa vieraileminen koronan aikana

Asukkaamme ovat iäkkäitä ja infektioherkkiä. Haluamme varmistaa heidän hyvinvointinsa ja turvallisuutensa. Tapaamisia järjestetään sovitusti pihalla, terassilla sekä tapaamistuvissa. Henkilökuntamme on tehostanut käsihygieniaa, aseptista työskentelyä sekä tilannekohtaista suojavaatetusta. Autamme mielellämme ja kannustamme olemaan yhteydessä läheisiinne. Kiitos, että autatte infektiontorjunnassa.

Poikkeustilanteissa, jos asukkaan terveys ei salli tapaamista ulkona tai tapaamistuvassa, asukasta voi sovitusti tavata hänen huoneessaan. Kerralla huoneessa voi vierailla 2 henkilöä. Sovi tapaamisista henkilökunnan kanssa, niin pyrimme järjestämään ne parhaalla mahdollisella tavalla. 

Ohjeistus tapaamisiin

Tietoa tapaamistupien varauskäytännöistä


Ikäihmiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti. Ikääntymisen myötä asumisen tarpeet kuitenkin usein muuttuvat.

Vuokra-asunnoista 

Senioriasuminen

Senioriasuminen on itsenäistä vuokra-asumista ja suunniteltu ikääntyneille, jotka tulevat toimeen ilman ulkopuolista apua tai vähäisen avun turvin. Sinivuokko-talossa Omenamäen välittömässä läheisyydessä on kolme kaksiota ja kolme yksiötä senioriasumiseen. 

Palveluasuminen

on tarkoitettu ikääntyneille, jotka eivät enää selviydy kotona kotihoidon ja tukipalveluiden turvin.

Porvoon kaupungilla on omaa palveluasumista ja lisäksi se hankkii asumispalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Kaikissa yksiköissä tarjotaan asukkaan yksilöllistä tarvetta ja omatoimisuutta tukevaa kuntouttavaa hoivaa ja hoitoa.

Tehostettu palveluasuminen

Hakeminen ja lisätiedot

Asiakkaiden sijoittuminen palveluasumisen eri yksiköihin tapahtuu moniammatillisen SAP-työryhmän kautta (Selvitä-Arvioi-Palveluohjaa).

Ulkopaikkakuntalaiset