Ikäihmisten asuminen

Palvelutaloissa toistaiseksi vierailukielto koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi 

Asiakkaamme ovat iäkkäitä ja infektioherkkiä. Haluamme varmistaa heidän hyvinvointinsa ja turvallisuutensa. Henkilökuntamme on tehostanut käsihygieniaa, aseptista työskentelyä sekä tilannekohtaista suojavaatetusta. Autamme mielellämme ja kannustamme olemaan yhteydessä läheisiinne puhelimitse. Kiitos, että autatte infektiontorjunnassa.

Erityisjärjestelyin voimme mahdollistaa asukkaiden ja omaisten tapaamiset ulkona. 

Tutustu ohjeistukseen


Ikäihmiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti. Ikääntymisen myötä asumisen tarpeet kuitenkin usein muuttuvat.

Vuokra-asunnoista 

Palveluasuminen

on tarkoitettu ikääntyneille, jotka eivät enää selviydy kotona kotihoidon ja tukipalveluiden turvin.

Porvoon kaupungilla on omaa palveluasumista ja lisäksi se hankkii asumispalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Kaikissa yksiköissä tarjotaan asukkaan yksilöllistä tarvetta ja omatoimisuutta tukevaa kuntouttavaa hoivaa ja hoitoa.

Tehostettu palveluasuminen

Hakeminen ja lisätiedot

Asiakkaiden sijoittuminen palveluasumisen eri yksiköihin tapahtuu moniammatillisen SAP-työryhmän kautta (Selvitä-Arvioi-Palveluohjaa).

Ulkopaikkakuntalaiset