Ilmanlaatu Porvoossa

Ilmanlaatu on keskimäärin melko hyvä. Siihen vaikuttavat kaukokulkeumat, teollisuus, puunpoltto ja liikenne. Epäpuhtauksia on eniten arkisin aamulla ja iltapäivällä, jolloin liikenne on vilkkaimmillaan. Keväällä ilmanlaatu heikkenee johtuen hiekoitushiekan pölyämisestä kuivilla kaduilla.

Seuranta

Kaupunki huolehtii ilmanlaadun seurannasta jatkuvatoimisella mittauksella, passiivikeräimillä ja bioindikaattoritutkimuksilla.

Jatkuvatoiminen mittausasema Rihkamatorilla

 • Asemalla mitataan hiukkasten ja typen oksidien määrää hengitysilmassa.
 • Mittaustulokset kuvaavat vilkasliikenteisen alueen ilmanlaatua, joka on parempi kauempana liikenteestä.
 • Voit seurata Ilmanlaatu Porvoossa nyt -linkin avulla tuntikohtaisia mittaustuloksia ja ilmanlaatuindeksiksi muutettuina Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) sivuilta.
 • Jos saastetilanne pitkittyy, kunnan viranomaiset voivat ryhtyä toimenpiteisiin pitoisuuksien alentamiseksi ja antaa suosituksia sekä toimintaohjeita kuntalaisille.
 • HSY:n tiedote Uudenmaan ilmanlaatumittauksista

Hiukkaspitoisuudet ja haittojen torjunta

Seurantajaksolla 2004-2018 hengitettävien hiukkasten pitoisuudet eivät Uudenmaan seuranta-alueella ylitä vuosikohtaisia raja-arvoja. Sen sijaan vuorokausiohjearvo voi ajoittain ylittyä suurimpien taajamien vilkasliikenteisillä alueilla keväisin katujen pölyämisen vuoksi.  Vuorokausiohjearvot voivat ylittyä ajoittain myös kaukokulkeumien vaikutuksesta tai epäedullisissa säätilanteissa, joissa ilmansaasteiden laimeneminen tai sekoittuminen on heikkoa.

Kevätpölyjakso kestää yleensä muutaman viikon ja helpottaa, kun hiekoitushiekat on kerätty pois kaduilta. Katupölyn haittoja on torjuttu kunnossapidon toimenpiteitä tehostamalla. Kaupungin kuntatekniikka on tehnyt yhteistyössä Nordic Envicon Oy:n kanssa katupölyyn liittyviä tutkimuksia. Töiden suunnittelussa on hyödynnetty pääkaupunkiseudun katujen pölyämiseen liittyvää tiedotusta.

Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan lehtipuhaltimen käyttö asemakaavoitetuilla alueilla on kokonaan kielletty maalis-elokuun välisenä aikana. Lisää määräyksiä hiekoitushiekan poistamisesta on ympäristönsuojelumääräyksissä.

Näin vältät katupölyn haitat:

 • Seuraa ilmanlaatutiedotteita.
 • Vältä ulkoilua ja rasittavaa liikuntaa keväällä puhdistettavina olevilla katuosuuksilla, suurien ja vilkkaiden väylien varrella etenkin ruuhka-aikoina.
 • Vältä ulkoilua tyyninä pakkaspäivinä ja korkeimpien otsonipitoisuuksien aikana.
 • Vältä autoilua ruuhkassa.
 • Jos joudut ajamaan ruuhkassa, pidä riittävästi etäisyyttä edellä ajavaan autoon ja estä pakokaasujen tunkeutuminen auton sisälle käyttämällä ilmanvaihdon sisäkiertoa.
 • Kuivata siitepölyaikaan pyykit mieluiten sisätiloissa.
 • Tuuleta katupöly- ja siitepölyaikana kotia vain tarvittaessa.
 • Käytä hengityssuojainta pölyisissä töissä tai jos saat herkästi oireita ilman epäpuhtauksista.
 • Suodata kodin ja auton tuloilma. Muista vaihtaa suodattimet riittävän usein.

Näin vältät puunpolton haitat:

 • Käytä kuivaa ja puhdasta puuta.
 • Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista materiaalia.
 • Vältä kitupolttoa.
 • Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen.
 • Katso tuulen suunta ennen sytyttämistä.
 • Älä savusta naapureitasi.
 • Lue lisää Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) oppaasta "Opas puunpolttoon". 

Teollisuuden ja energiantuotannon päästöt

Kilpilahden teollisuusalueen ympäristössä on Nesteen ylläpitämiä ilmanlaadun mittausasemia. Teollisuuden ja energiantuotannon päästöjä valvoo valtion ympäristönsuojeluviranomainen. Kuntalaiset saavat tietoa Kilpilahden teollisuudessa tapahtuvista poikkeuksellisista tilanteista Kilpilahti-portaalista.