Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö

Palvelee asukkaita Askolasta, Loviisasta, Lapinjärveltä ja Porvoosta

Ajankohtaista: Lastenvalvojien Walk in-palvelu torstaisin kl 8-12

Ajankohtaista: Vanhempien eron ABC-päivämäärät keväälle 2018

Lapsen huolto, elatus, asuminen ja tapaamisoikeus

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen asioiden hoitoa ja lapsen asioista päättämistä. Mikäli lapsen vanhemmat ovat avioliitossa keskenään, he ovat molemmat lapsen huoltajia. Vanhemmat voivat sopia tulevan lapsen yhteishuollosta neuvolassa isyyden tunnustamisen yhteydessä tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojalla.

Jos vanhemmat asuvat erillään

Vanhempien asuessa erillään heidän on ratkaistava, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lapsi voi olla virallisesti kirjoilla vain yhdessä paikassa. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä erillään asuvaan vanhempaansa sekä tavata häntä. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on kummankin vanhemman vastuulla.

Asioista sovitaan lastenvalvojan luona

Lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja sopimus on lapsen edun mukainen. Vanhemmat voivat sopia:

 • lapsen huollon uskomisesta molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle
 • lapsen asumisesta
 • lapsen oikeudesta tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu.

Sopimus lapsen huollosta ja asumisesta on aina voimassa toistaiseksi. Sen sijaan sopimus tapaamisoikeudesta voidaan porrastaa erilaiseksi eri ikäkausille tai se voi olla määräaikainen, jonka jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen. Tarvittaessa vanhemmat voivat hyödyntää perhesovittelua.

Lastenvalvojan luona sopimalla tai käräjäoikeuden päätöksellä lapsen tapaamiset voidaan järjestää valvotusti.

Mikäli vanhemmat eivät pääse asiassa sopimukseen, on se vietävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Isyyden tunnustaminen

Kun lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, lapsen isyys voidaan vahvistaa joko tunnustamisella, jonka maistraatti hyväksyy, tai tuomioistuimen päätöksellä. Isyys tunnustetaan ensisijaisesti äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Tällöin ei edellytetä erillistä käyntiä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Aika tunnustamista varten varataan raskausviikolle 30–32 normaalien äitiysneuvolakäyntien yhteydessä. Samalla voidaan sopia myös tulevan lapsen yhteishuollosta.

Neuvolassa ei kuitenkaan voida sopia yksinhuollosta, elatuksesta, tapaamisoikeudesta tai asumisesta. Näistä asioita sovitaan tarvittaessa lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Epäselvissä tilanteissa isyys tunnustetaan edelleen lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Perheoikeudellisiin asioihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia voit lukea Helsingin kaupungin sivuilta tästä

Ota yhteyttä

Käyntiosoite: Taidetehtaankatu 4 C, 3. krs, 06100 PORVOO (sopimuksen mukaan vastaanotto Loviisassa).

Toimistosihteeri
Katarina Backlund, ma-to klo 9-11 ja klo 13-14 
puh. 019 520 4991, katarina.backlund@porvoo.fi

 • ajanvaraukset
 • arkistoasiat
 • isyysasiakirjat
 • indeksikorotukset

Lastenvalvojat

Puhelinaika ma ja ke klo 9-10

Matilda Sjöblom, puh. 019 520 3226

 • sopimusasiat
 • olosuhdeselvitykset
 • tapaamispaikan koordinaattori
 • perheasioiden sovittelun koordinaattori

Ann-Christine Österbacka, puh. 019 520 2618

 • sopimusasiat (+vastaanotto Loviisassa sovittaessa)
 • isyysasiat A-Le

Ulla-Maija Siltakorpi, puh. 019 520 3249

 • sopimusasiat
 • isyysasiat Li-Ö

Anne-Christine Laitinen, sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja puh.019 520 3283

 • sopimusasiat
 • olosuhdeselvitykset
 • adoptioneuvonnan yhteyshenkilö

Henkilöllisyyden varmentamiseksi on lastenvalvojalle esitettävä henkilöllisyystodistus (passi/henkilökortti/ajokortti).

Tietosuojasyistä asiakasasioihin ei voida vastata sähköpostitse. Voit lähettää meille salattua sähköpostia avaamalla selaimella osoitteen https://turvaposti.porvoo.fi  ja rekisteröitymällä palveluun. Valitse sähköposti sope@porvoo.fi

Asiakas- ja potilastietojen tietosuoja (esim. tietojen tarkastaminen)

Perheoikeudellisen yksikön esitteitä ja lomakkeita

Hyödyllisiä linkkejä aiheeseen liittyviin sivuihin

Esimerkkisopimukset (pdf)

Vanhemmuussuunnitelmasta tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen - STM