Skip to content

Itäisen Uudenmaan kuntien johto: Kunnille aito mahdollisuus vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun

Kunnille on annettava aito mahdollisuus vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun, painottavat itäisen Uudenmaan alueen kunnat. Kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kuntajohtajat kokoontuivat 5. lokakuuta Porvoon kaupungin koolle kutsumaan tilaisuuteen keskustelemaan sote- ja maakuntauudistuksesta.

Maakuntajohtaja Ossi Savolainen esitteli tapaamisessa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilannetta. Kuntien edustajat nostivat keskustelussa esille mm. Porvoon sairaalan roolin, kaksikielisen palvelun sekä liikenteeseen ja kaavoitukseen liittyviä asioita.

– Porvoon sairaalalla on tärkeä rooli ja tehtävä alueella. Itäinen Uusimaa tarvitsee jatkossakin toimivan sote-palveluverkon. On muistettava huolehtia erityisesti nuorten ja heikommassa asemassa olevien palveluista. Lisäksi on varmistettava myös ruotsinkielisten mahdollisuudet saada palveluita omalla äidinkielillä, tiivistää Porvoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikaela Nylander kokouksessa käytyä keskustelua.

Uudenmaan maakunnan valmistelu on perustunut voimakkaasti palveluita pääkaupunkiseudulle keskittävään malliin. Tämä tuo mukanaan merkittäviä, esimerkiksi liikenteeseen liittyviä haasteita. Julkisen liikenteen kehittäminen korostuu. On varmistettava sujuvat yhteydet niin pääkaupunkiseudulle kuin itäisen Uudenmaan alueen sisällä. Edellytyksistä työpaikka-alueiden syntymiselle myös kehä III:n itäpuolelle on huolehdittava.

Ympäristö- ja rakennusvalvonta-asioissa ja maaseutuhallinnossa kunnat haluavat mahdollisuuden itäisen Uudenmaan omalle yhteiselle ratkaisulle. Yleiskaavatasoisen suunnittelun pitää pysyä jatkossakin kunnissa.

– Uudenmaan maakunnan valmistelu etenee tällä hetkellä erilaisissa viranhaltijatyöryhmissä, joissa on edustus myös itäisen Uudenmaan kunnista. Kunnan- ja kaupunginhallitusten kannattaa keskustella tiiviisti valmistelussa mukana olevien viranhaltijoiden kanssa, Mikaela Nylander painottaa.     

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikaela Nylander, Porvoon kaupunki, puh. 050 511 3029, mikaela.nylander@riksdagen.fi
Kunnanjohtaja Mikael Grannas, Sipoon kunta, puh. 040 752 9803, mikael.grannas@sipoo.fi

6.10.2017 10:31

Tunnisteet: Hallinto