Itäisen Uudenmaan kuntien johto: Kunnille aito mahdollisuus vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun