Jätehuolto

Jätehuoltoviranomaisena toimii Uudenmaan jätelautakunta.

Jätehuollon käytännön tehtävät Porvoossa hoitaa Rosk’n Roll Oy Ab, joka on 12 kunnan yhdessä omistama yhtiö. 

Jäteyhtiö huolehtii

  • kiinteistökohtaisen yhdyskuntajätteen keräyksen järjestämisestä
  • yhdyskuntajätteen vastaanotosta ja käsittelystä
  • jäteasemien, ekopisteiden ja sekajätepisteiden ylläpidosta
  • jätemaksujen laskutuksesta
  • jätehuollon asiakasrekisterin ylläpidosta

Jätehuollon asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät sivulta Rosk'n Roll Oy Ab.