Jätehuoltoviranomainen

Porvoon alueellinen jätelautakunta on Porvoon kaupungin, Askolan, Pornaisten, Loviisan ja Sipoon kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen joka päättää:

 • jätehuoltomääräyksistä
 • yhdyskuntajätehuollon maksutaksasta
 • jätteenkuljetusjärjestelmästä
 • tapauskohtaisista poikkeuksista jätehuoltomääräyksiin
 • jätemaksujen kohtuullistamisista
 • jätelain 42§:n mukaisista poikkeuksista

Yhteydenotot

Ota yhteys jäteasiaintarkastajaan, kun haluat

 • keskeyttää kiinteistösi jätehuoltopalvelua yli puoleksi vuodeksi
 • tehdä muistutuksen (valittaa) jätelaskun perusteista
 • hakea jätemaksun kohtuullistamista
 • poiketa yksittäisestä jätehuoltomääräyksestä
 • käsitellä asumisessasi syntyvät lietteet omatoimisesti
 • tietää jätelautakunnan käsittelemistä asioista

Jäteasiaintarkastaja, Kirsi Mäkinen, puh. 040 481 3185, jatelautakunta@porvoo.fi