Jäteveden puhdistusta uusiutuvilla energianlähteillä

Porvoon vesi on kaupungin omistama liikelaitos, joka toimittaa asiakkailleen talousvettä sekä johtaa ja puhdistaa jätevedet. Porvoon kaupungin jätevedet puhdistetaan Hermanninsaaressa, joka toimii pääpuhdistamona ja, jonne johdetaan keskeisten kaava-alueiden jätevedet.

Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolla otetaan puhdistetusta jätevedestä lämpöä talteen ja lämpö käytetään tilojen lämmitykseen. Puhdistamon katolle on lisäksi asennettu aurinkopaneeleita, joilla tuotetaan sähköä omaan käyttöön. Vuonna 2018 aurinkopaneeleista saatiin energiaa yhteensä 31 119 kWh.

Puhdistamolla kuluu eniten energiaa puhdistusprosessissa jäteveden ilmastamiseen. Hermanninsaaressa on otettu käyttöön ilmastuksen ohjaus, minkä avulla ilmaa syötetään vain puhdistuksen kannalta optimimäärä.