Jätevedet haja-asutusalueilla

Asianmukainen jätevesien käsittely ei pilaa talousvesikaivoa eikä kuormita lähivesistöä.

 • Yhdessä jätevesilitrassa voi olla satoja miljoonia ulosteperäisiä bakteereja.
 • Jätevesien puhdistuskaan ei poista kaikkia bakteereja ja viruksia. Muistathan tämän jätevesijärjestelmän sijaintia ja jätevesien purkupaikkaa suunnitellessasi.
 • Käytön aikana tehtävä huolto on tärkeää samoista syistä.

Epäasianmukaisesti käsitelty tai väärään paikkaan suunniteltu jätevesien purkupaikka:

 • pilaa talouskaivovesiä ja uimapaikkoja
 • aiheuttaa hajuhaittoja
 • eloperäinen kiintoaine kuluttaa pohjavesien ja pintavesien happivaroja
 • ravinteet (typpi ja fosfori) rehevöittävät vesistöjä ja edesauttavat levien lisääntymistä
 • lisää ojien umpeen kasvamista ja rantojen kaisloittumista
 • bakteerit ja virukset heikentävät vesistöjen hygieenistä tilaa ja alentavat siten niiden virkistyskäyttöarvoa.

Jätevesijärjestelmän valinta, suunnittelu ja käyttö

 • Noin neljä viidestä Porvoon vakituisesta asukkaasta johtaa jätevetensä jätevedenpuhdistamolle. Lukuun ei ole laskettu loma-asuntoja, joista osa on liittynyt viemäriverkostoon.
 • Yksi viidestä kuntalaisesta ja loma-asukkaasta käsittelee jätevedet omissa järjestelmissään. Osalla heistä on mahdollisuus liittyä verkostoon.

Jätevesilaitteistojen taso vaihtelee jätevesiasetuksen vaatimustason täyttävistä järjestelmistä pelkkiin saostuskaivoihin. Porvoossa on vielä paljon kesäasuntoja, joihin ei tule paineellista vettä sisälle. Tällöin jätevesijärjestelmältä ei vaadita kalliita ratkaisuja.

Ennen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän uusimista, kysy Porvoon vedeltä onko alueellasi mahdollisuus liittyä viemäriverkostoon nyt tai lähitulevaisuudessa. Vaihtoehtoja ovat:

 • yhteisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen naapureiden kanssa
 • naapureiden kanssa yhteisen liitoksen rakentaminen Porvoon veden paineviemäriverkostoon

Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja uusiminen

Kun alat rakentaa vesijohtoverkoston ulkopuolisella alueella, ole yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen ja ota yhteyttä pätevään suunnittelijaan.