Jätevedet vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) 10§:n ja 17b§:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö

  • on liitettävä laitoksen viemäriin
  • kiinteistöllä ei ole velvollisuutta liittyä viemäriin huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tätä tarkoitusta varten ja kiinteistön hulevesi sekä perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa asianmukaisesti muulla tavoin

Porvoon veden ohella Porvoossa on kaksi osuuskuntaa joilla on vahvistettu toiminta-alue viemäröinnille: Anl. Borgå Skärgårds Vattentjänstverk — Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos Osk. sekä Hinthaaran Pohjoinen Vesi- ja Viemäriosuuskunta. Saariston osuuskunnan toiminta on 5.4.2016 siirtynyt Porvoon vedelle.