Jätevesijärjestelmän valinta, suunnittelu ja käyttö

Selvitä kaikki vaihtoehdot 

 • yhteisjärjestelmä naapureiden kanssa (kyläpuhdistamo)
 • kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan kolmen saostuskaivon kautta maasuodatuskenttään, johon valitaan sopivin fosforinpoistomenetelmä
 • pienpuhdistamo: biologis-kemiallinen puhdistamo, rakennuspaikasta riippuen joko jatkuvatoiminen tai panosperiaatteella toimiva
 • harmaat pesuvedet käsitellään erikseen kahden saostuskaivon ja maasuodattamon avulla. Käymälävesiä ei synny tai ne johdetaan erilliseen umpisäiliöön, joka on varustettava ylitäytön ilmaisimella.
 • kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön. Tämä ratkaisu hyväksytään vain tilapäisesti, esimerkiksi viemäröintiä odotettaessa tai pohjavesialueilla, missä muut ratkaisut eivät syystä tai toisesta onnistu.
 • vähäisille jätevesille sopivat jätevesien imeytys- tai suodatusjärjestelmät, vain jos pesukonevesiä ei synny.
 • puhdistetusta jätevedestä tulee olla mahdollisuus ottaa näyte helposti. Tämä edellyttää jätevesijärjestelmän jälkeen sijoitettua näytteenottokaivoa tai -putkea, joka on halkaisijaltaan vähintään 400 millimetriä.
 • näyte otetaan tarvittaessa kokoomanäytteenä puhtaaseen astiaan, joka voidaan asettaa näytteenottokaivoon tai -putkeen
 • tarvitset naapurin kirjallisen suostumuksen, jos puhdistetut jätevedet johdetaan ojaan, joka on rajaoja tai se jatkuu naapurin puolelle tai se on lähempänä kuin viisi metriä naapurin rajasta

Saat lisätietoja Suomen ympäristökeskuksen sivuilta ja Vesiensuojeluyhdistysten liiton haja-asutusalueen jätevesioppaasta:

 • erilaisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä
 • niistä tehdyistä tutkimuksista
 • kompostikäymälöistä 

Kodissa ja vapaa-ajanasunnossa teetettävän jätevesijärjestelmän uudistamisen työkustannukset voi osittain vähentää verotuksessa. Lue kotitalousvähennyksestä alla olevasta linkistä.

Jätevesisuunnittelussa huomioitavia asioita

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu yhdessä opastavat sinua teettämään suunnitelmat pätevällä suunnittelijalla. Jätevesijärjestelmä tulee aina valita kyseiselle kiinteistölle sopivaksi.

Huomioitavia asioita:

 • rakennuspaikka
 • naapuruston mahdolliset erityisvaatimukset (esimerkiksi talousvesikaivot)
 • pohjavesialueet
 • rannan läheisyys
 • toimivuus kaikkina vuodenaikoina
 • huolto (huollatko itse vai ostatko huoltopalvelun)

Kun otat jätevesijärjestelmän käyttöön, pitää sinun esittää kiinteistösi jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

Jätevesijärjestelmän käyttö ja huolto

Kiinteistön omistajana sinun tehtäväsi on:

 • säilyttää käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistöllä
 • noudattaa ohjeita ja tehdä tarvittavat huollot
 • on viisasta pitää kirjaa huoltotöistä
 • esittää tositteet huolto- ja tyhjennyskäynneistä jos viranomainen niitä pyytää, tämä koskee myös vanhoja tositteita
 • jätevesityhjennyksiä saa suorittaa vain työhön erikoistunut yrittäjä, joka on rekisteröitynyt viranomaiselle