Jätteiden lajittelu

Vähintään viiden huoneiston kerros- ja rivitalokiinteistöjen on sekajätekeräyksen lisäksi liityttävä biojätekeräykseen. Muille asuinkiinteistöille suositellaan kompostointia omalla kiinteistöllä.

Vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöjen on järjestettävä kartongille oma keräysastia ja vähintään 40 huoneiston asuinkiinteistöjen on järjestettävä lasille ja metallille omat keräysastiat.

Muilla asuinkiinteistöllä syntyvän kartongin, paperijätteen, lasin ja metallin on toimitettava ekopisteisiin.

Lajittelu on myös taloudellisesti kannattavaa. Vähentämällä jätteen määrää voi säästää kiinteistön jätemaksuissa hakemalla sekajäteastian pidennettyä tyhjennysväliä.

Lisää tietoa lajittelusta ja kompostoinnista löytyy Rosk'n Rollin internetsivuilta.