Jokikadun suosituspyöräkaistakokeilu

Missä?

Jokikadulla Mannerheiminkadun ja Aleksanterinkadun välisellä osuudella

Milloin?

Kokeilu käynnistyy kesä-heinäkuussa 2020 ja päättyy syys-lokakuussa 2020.

Miksi?

Kokeilun tavoitteena on

 • rauhoittaa Jokikadun rinnalla kulkeva Itäinen rantapromenadi jalankulun ja oleskelun käyttöön
 • osoittaa aiempaa selvemmin pyöräilylle tarkoitettu paikka Jokikadulla
 • rauhoittaa moottoriajoneuvoliikennettä jokirannassa. Liikenteen rauhoittaminen palvelee osaltaan jokirannan kehittymistä entistä viihtyisämmäksi oleskeluympäristöksi, mutta minkään liikennemuodon liikkumista rajoittamatta
 • kokeilla varsin kustannustehokasta ratkaisua käytännössä

Mitä kokeillaan?

Jokikadulla Mannerheiminkadun ja Aleksanterinkadun välisellä osuudella kokeillaan ns. suosituspyöräkaistaratkaisua, missä kadun varren pysäköintipaikkojen väliin jäävä ajorata jaetaan kolmeen osaan: kahteen pyöräkaistaan sekä yhteen, kadun keskellä olevaan moottoriajoneuvoliikenteen kaistaan. Moottoriajoneuvoliikenne saa ratkaisusta huolimatta ajaa molempiin suuntiin.

Suosituspyöräkaistaratkaisua on hyödynnetty mm. Hollannissa, Tanskassa, Ruotsissa ja muutamissa kohteissa Suomessa (ns. kylätieratkaisut Hattulassa ja Pyhtäällä).

Alla olevassa kuvassa on esitetty suosituspyöräkaistan periaate Jokikadun tapauksessa:

 

Toiminta suosituspyöräkaistoin varustetulla kadulla

Pyöräilijä

 • Pyöräilijät ajavat kulkusuuntaan nähden ajoradan oikealla puolella olevaa pyöräkaistaa pitkin.
 • Pyöräkaistalla pyöräilevän kannattaa pitää etäisyyttä kadun varressa pysäköiviin autoihin ja olla tarkkana, jos pysäköidyn auton ovia avataan tai pysäköity auto on lähtemässä liikkeelle.

Moottoriajoneuvolla ajaminen

 • Moottoriajoneuvon kuljettaja ajaa lähtökohtaisesti ajoradan keskellä olevalla kaistalla.

Moottoriajoneuvojen kohtaaminen

 • Moottoriajoneuvojen kohdatessa kuljettajat väistävät oikealle lainaten tilaa pyöräkaistoilta.
 • Siirryttäessä oikealle kuljettajien on varmistuttava, ettei pyöräkaistalla ole pyöräilijöitä.
 • Jos pyöräkaistoilla ei ole pyöräilijöitä, voivat autot kohdata kuvan osoittamalla tavalla.

 • Jos pyöräkaistoilla on pyöräilijöitä, tulee moottoriajoneuvojen kuljettajien odottaa, että pyöräkaista on vapaa ja oikealle väistäminen voidaan tehdä turvallisesti.

Pysäköinti

 • Kadun varteen pysäköivien ajoneuvojen kuljettajien on sekä liikkeelle lähtiessään että ovia avatessaan varmistuttava, ettei viereisellä pyöräkaistalla ole muita liikkujia. Myös matkustajien tulee avata ovet varoen!
 • Kuten muutenkin kadunvarsipysäköintitilanteissa ovea avattaessa on aina katsottava myös takaviistoon. Hyvä tapa on avata ovi oikealla kädellä, jolloin pää kääntyy jo valmiiksi oikeaan suuntaan.