Skip to content

Kaavoituskatsaus 2017

.

Kaavoituskatsaus vuodeksi 2017 on ajankohtainen. Porvoossa kaavoituksen tavoitteena on asumisen ja yritysten tonttitarpeiden tyydyttäminen.

Suurin osa asumisesta pyritään sijoittamaan asemakaava-alueille sekä kyläkeskuksiin kaupungin strategian mukaisesti.

Kaavoituskatsauksessa kuvataan kattavasti kaupungin toimintasuunnitelmassa aiemmin hyväksytyt kaavatyöt. Kaavakohteita on kaikkiaan lähes 70. Kaavoituskohteet on ryhmitelty niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden mukaan kolmeen eri ryhmään: Käynnissä olevat ja kiireelliset kaavat, vuoden aikana käynnistettävät kaavat sekä kaavat, jotka eivät ole kiireellisiä ja joita tehdään mahdollisuuksien mukaan.

Keskusta- ja yritysalueet keskeisiä kaavakohteita

Länsirannalla kaavatyö jatkuu jokirannan alueella, jonne suunnitellaan myös uusi vierasvenesatama. Itärannalla laaditaan useita asemakaavanmuutoksia lähinnä kaupungin omille tonteille. Samalla pyritään edistämään myös yksityisten kiinteistöjen ja tonttien kehittämistä. Tavoitteena on parantaa keskustan vetovoimaa lisäämällä alueen asutusta, uusien liiketilojen rakentamista ja kohentamalla ympäristön laatua.

Kilpilahti-Kulloon alueella tapahtuu paljon. Osayleiskaavan lisäksi jatketaan asemakaavojen laatimista yritysalueilla, kuten Nybyssä. Muita ajankohtaisia kaavoitustöitä ovat muun muassa: Gammelbacka, Kevätlaakson energiatehokas asuinalue, Kuninkaanportti- Eestinmäki sekä Fagersta-Gäddrag ja Epoon jälkeen Ilola.

Kaavoituskatsaus

Lisätietoja: kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen, puh. 040 528 4841, eero.loytonen@porvoo.fi

16.3.2017 8:20

Tunnisteet: Asuminen Kaavoitus