Kalastusluvat Porvoon kaupungin vesialueilla 2019

Kalastuslupia myydään Porvoon kaupungissa tai Askolan kunnassa asuville sekä Porvoon kaupungissa vapaa-aika-asunnon omistaville tai vuokraaville henkilöille. 18–64-vuotiaiden tulee ensin maksaa valtion kalastonhoitomaksu. Tämän voi tehdä osoitteessa eraluvat.fi, puhelimitse (020 69 2424) tai R-kioskeissa. Kuitti maksetusta kalastonhoitomaksusta on esitettävä Porvoon kaupungin lupaa ostettaessa.

Kalastuslupia myydään palvelupiste Kompassissa osoitteessa Rihkamatori B, puh. 020 692 250. Avoinna ma-pe klo 9–16.

Alueella 1, Porvoonjoki, 1.4.2019 lähtien tarvittavan erityiskalastusluvan voi ostaa Kompassista sekä osoitteesta www.kalakortti.com

Kalastusluvat

Yksi (1) kalastuslupa oikeuttaa kalastamaan jollakin seuraavista pyydyksistä:

 • 1 verkko (max pituus 30 m, max syvyys 3 m)
 • 1 rysä (max korkeus 1,5 m)
 • 1 katiska
 • 1 pitkä siima (max 100 koukkua)
 •  heitto-/vetouistelu yhdellä vavalla valtion kalastushoitomaksun oikeuttaman vavan lisäksi.

Iskukoukku- ja ismete-kalastukseen on lunastettava erilliset luvat, enintään 10 kpl/henkilö.

Tuulastusta varten on lunastettava erillinen lupa venekunnalle. Tuulastus on sallittu ainoastaan Stensböleselässä, alue 2 a.

Kalastuslupien hinnat ja määrät

 • Kalastuslupa: 17 euroa/kpl/vuosi, enintään 3 kpl
 • Iskukoukku ja täkykalastus: 4 euroa/kpl, enintään 10 lupaa/henkilö
 • Tuulastus: 1 lupa venekunnalle, 20 euroa, (sallittu ainoastaan alueella 2a).

Alueella 1 tarvittava erityiskalastuslupa:

 • 10 euroa/vuorokausi
 • 20 euroa/viikko
 • 60 euroa/kalenterivuosi

Porvoon kaupungin vesialueet ja kartta

Uudistetut säännöt ja rajoitukset astuvat voimaan 1.4.2019. Osittain uusi numerointi ja suuremmat alueet, alueen nimi on suuntaa antava.

Kartta vesialueista 

Kalastussäännöt pdf-tiedostona

 • Alue 1 Porvoonjoki, erityiskalastuslupa-alue, jota koskevat erilliset säännöt ja maksut. Astuu voimaan 1.4.2019. Ks. Erityiskalastuslupa

 • Alue 2 Haikkoonselkä Tällä alueella saa käyttää enintään kahta lupaa.
  Kaikki kalastus kielletty 15.5.–15.7. Ota kalastusväylä huomioon.
 • Alue 2 a Stensbölefjärden Tällä alueella saa käyttää enintään kahta lupaa.
  Kaikki kalastus kielletty 15.5.–15.7. Tuulastus sallittu ainoastaan tällä alueella.
 • Alue 3 Tolkislandet, länsi. Tällä alueella saa käyttää enintään kahta lupaa.
  Verkkokalastus kielletty 15.5.–15.7. Ota kalastusväylä huomioon.
 • Alue 4 Kuggen Tällä alueella saa käyttää enintään kahta lupaa.
  Verkkokalastus kielletty 15.5.–15.7.
 • Alue 5 Varattu heitto- ja vetokalastukseen enintään kahdella luvalla. Iskukoukut ja ismete eivät sallittuja.
 • Alue 6 Svartbäck Tällä alueella saa käyttää enintään kahta lupaa. Verkkokalastus kielletty 15.5.–15.7. Huomioi myös kalastuslain mukainen verkkokalastuskielto 15.8.–31.10.
 • Alue 6 a Svartbäck Varattu heitto- ja vetokalastukseen enintään kahdella luvalla.
 • Alue 7 Hakasalo-Skeppars Tällä alueella voi käyttää kolmea lupaa.
 • Alue 7 a Varattu heitto- ja vetokalastukseen kolmella luvalla.
 • Alue 8 Äggskär Tällä alueella voi käyttää kolmea lupaa.
 • Alue 9 Köttboda Tällä alueella voi käyttää kolmea lupaa.
 • Alue 10 Virvik Tällä alueella saa käyttää enintään kahta lupaa.

Rajoitukset

Tutustu myös kalastukselle asetettuihin rajoituksiin. Alueita koskevat rajoitukset: kalastusrajoitus.fi

Pyyntimitat ja kalalajien rauhoitusajat: www.ahven.net


Toispaikkakuntalaisille myytävät luvat heitto- ja vetokalastukseen

Alue 1 erityislupa-alue, jota koskevat erilliset säännöt ja maksut. Uudistetut säännöt ja rajoitukset astuvat voimaan 1.4.2019. Ks. Erityskalastuslupa

Alueet 2–10 Heitto- ja vetokalastukseen myönnettävät kalastusluvat ovat voimassa kartalla numeroilla 2–10 merkityillä vesialueilla.

Kalastuslupia myy

 • Hamarin tankkauspiste SEO, puh. 040 184 871
 • Elintarvikekioski Tarttis, Tarkkistentie 113, puh. 019 666 707
 • Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, puh. 020 692 250
 • Alueen 1 erityiskalastuslupia myy Kompassin lisäksi www.kalakortti.com

Kalastuslupien hinnat ja määrät

 • 12 euroa/päivä
 • 17 euroa/viikko
 • 22 euroa/kuukausi
 • 80 euroa/vuosi

Porvoon kaupunki myy enintään kaksi lupaa heitto- ja vetokalastukseen oikeuttavaa lupaa henkilöä kohden.

Ryhmälupa

 • enintään 10 henkilölle 45 euroa /päivä
 • enintään 20 henkilölle 90 euroa/päivä
 • enintään 30 henkilölle 130 euroa
 • tämän jälkeen maksu 44 euroa/10 henkilöä
  esim. 60 henkilön ryhmä 130 euroa + 132 euroa (262 euroa)

Kalastusluvat kaupalliselle kalastajalle

Kalastuslupia myydään fyysisille tai juridisille henkilöille, joiden kotipaikka on Porvoossa tai Askolassa ja jotka on rekisteröity kaupallisiksi kalastajiksi. Ammattikalastajat voivat lunastaa kalastusluvat käymällä palvelupiste Kompassissa henkilökohtaisesti ja esittämällä todistuksen kaupallisena kalastajana toimimisesta.

 • Ryhmään I kuuluvat kaupalliset kalastajat voivat lunastaa 12 kalastuslupaa.
 • Ryhmään II kuuluvat kaupalliset kalastajat voivat lunastaa 6 kalastuslupaa.

Kaupalliset kalastajat voivat käyttää kolmea kaksoisverkkoa kiinnitettynä toisiinsa (kaksoisverkon pituus on 60 m).


Huomioitavaa Porvoon kaupungin vesialueilla kalastaessa

Kalastonhoitomaksu

Voidakseen ostaa kalastusluvan Porvoon kaupungin vesialueille 18–64-vuotiaiden tulee ensin maksaa valtion kalastonhoitomaksu. Tämän voi tehdä osoitteessa eraluvat.fi, puhelimitse (020 69 2424) tai R-kioskeissa.

Kuitti maksetusta kalastonhoitomaksusta on esitettävä Porvoon kaupungin lupaa ostettaessa.

Kalastettaessa on pidettävä mukana kuitti sekä maksetusta kalastonhoitomaksusta että Porvoon kaupungin kalastusluvasta. Välineet on merkittävä kalastuslain ja -asetuksen määräysten mukaisesti. Muista kiinnittää välineen merkki ja yhteystietosi välineen ulkopäähän.

Enintään kolme verkkoa saa olla kiinnitettynä toisiinsa, ja ne on asetettava viistosti rantaviivaan nähden – ei rantaviivan suuntaisesti. Yli 1,8 m syvän verkon solmuetäisyyden on oltava vähintään 50 mm, poikkeuksena silakan, kilohailin ja salakan kalastus.

Porvoon kaupunki ei myy ravustuslupia.

Pilkkiminen, onginta ja silakkalitkalla kalastus kuuluvat maksuttomiin yleiskalastusoikeuksiin. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan koske koski- ja virta-alueita vesistöissä, joissa kulkee vaelluskaloja, eivätkä sellaisia vesialueita, joilla kalastus on kielletty jonkin muun määräyksen nojalla. Porvoon kaupungin erityiskalastusalueella, alueella 1, vaaditaan erillinen maksu pilkkimistä varten.

Jos rikot sääntöjä

Porvoon kaupunki voi perua kalastusluvat, mikäli kaupungin määräyksiä, kalastuslain ja -asetuksen määräyksiä tai ELY-keskuksen päätöksiä ei noudateta riippumatta siitä, nostetaanko syyte vai ei. Maksettua maksua ei palauteta. Kalastusoikeus voidaan perua määräajaksi.

Lisätietoa kalastamisesta

www.ahven.net
www.eraluvat.fi
www.mmm.fi/kalat
jokamiehenoikeudet

Porvoon kaupungin kalastusluvat: Tage Lönnroth, puh. 0400 957 069, tage.h.lonnroth@porvoo.fi