Siirry sisältöön

Monikulttuurinen opetus

Niina Salmela, monikulttuurisen opetuksen koordinaattori
040 198 1535
niina.salmela@porvoo.fi

Perusopetukseen valmistavaan opetukseen ilmoittautuminen

Suomi toisena kielenä -opetus

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Oppimäärä on tarkoitettu sellaisille oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame tai joilla on muutoin monikielinen tausta. S2-oppimäärä on tarkoitettu tilanteisiin, joissa oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita tai jos oppilaan suomen kielen taito ei anna edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.

S2-opetuksella on omat tavoitteensa, sisältönsä ja arviointikriteerinsä, eikä se ole suomen kielen tuki- tai erityisopetusta. Oppilaan opetuksesta vastuussa olevat opettajat määrittelevät oppilaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan oppimäärän. Huoltaja tekee lopullisen valinnan oppimäärästä.

Katsomusaineet

Perusopetuksessa on kaksi katsomusainetta: uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto jakaantuu eri uskontojen oppimääriin. Oppilas on oikeutettu oman katsomusaineensa opetukseen. Porvoossa on mahdollista opiskella useita eri katsomusaineita. Lukuvuonna 2022–2023 Porvoossa järjestetään opetusta seuraavissa katsomusaineissa: evankelisluterilaisessa, ortodoksisessa, katolisessa ja elämänkatsomustiedossa.

Oman äidinkielen opetus

Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. Oman äidinkielen riittävästä hallinnasta on hyötyä vuorovaikutuksessa omassa kieliyhteisössä sekä se tukee muiden kielten opiskelua.

Porvoon kaupungissa järjestetään oman äidinkielen opetusta seuraavissa kielissä lukuvuonna 2022–2023: albania, arabia, burma, kurdi, nepali, venäjä, vietnam, viro, romania, saksa, englanti ja espanja. Oman äidinkielen opetus on tarkoitettu niille oppilaille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi.

Opetusta saatetaan järjestää eri koulussa kuin missä oppilas opiskelee. Opetuksessa noudatetaan oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelmaa.

Perusopetukseen valmistava opetus

Porvoon kaupungissa järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa opiskeluun. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta Suomeen muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Opetus kestää yleensä noin lukuvuoden ajan, minkä jälkeen opiskelu jatkuu perusopetuksessa.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään lukuvuosittain vaihdellen eri kouluissa. Opetuksessa noudatetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa.

Perusopetukseen valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan oheisen linkin kautta.