Siirry sisältöön

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksella edistetään koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä oppilaiden valmiuksia jatko-opintoihin.

Oppilaanohjaus tukee kokonaisvaltaisesti oppilaiden itseluottamusta sekä persoonallisuuden kasvua ja kehitystä. Ohjaustoiminnassa oppilaiden oman aktiivisuuden ja osallisuuden merkitys on suuri.

Perusopetuksen aikana alkava ohjaustoiminta jatkuu toisen asteen opintojen ajan. Erityisen tärkeää se on koulunkäynnin nivelvaiheissa, kun oppilas siirtyy toiseen kouluun, ja opintoihin liittyviä valintoja tehtäessä.

Oppilaanohjauksesta vastaavat kaikki opettajat. Heidän tehtävänään on ohjata oppilaita eri oppiaineissa, auttaa kehittämään opiskelun ja oppimisen taitoja sekä ehkäistä ennakolta opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä.

Yläkoulussa työskentelevä opinto-ohjaaja tukee oppilaita tekemään arkielämää, jatko-opintoja ja tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Lähtökohtana ovat oppilaan omat lähtökohdat, valmiudet, arvot ja kiinnostuksen kohteet.