Siirry sisältöön

Oppimisen arviointi perusopetuksessa

Perusopetuksessa oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua sekä kehittää edellytyksiä itsearviointiin. Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen.

Arviointia tulee tehdä monipuolisesti ja sen tulee olla oppimista edistävää.
Arviointia ovat sekä jatkuva arviointi että oppimisprosessin jälkeen tehtävä arviointi. Jatkuva arviointi on oppilaalle annettavaa palautetta oppimisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Merkittävä osa oppilaalle annettavasta arvioinnista on jatkuvaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa.

Oppimisprosessin jälkeen tehtävä arviointi kokoaa oppilaan edistymistä ja suoriutumista. Lukuvuoden päättyessä oppilas saa lukuvuositodistuksen, jossa on arviointi joko sanallisesti tai numeerisesti luokkatasosta riippuen. Lukuvuositodistus on kokonaisarvio koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta.