Siirry sisältöön

Albert Edelfeltin koulun pienluokat

Pienluokat tarjoaa perusopetusta eriasteisesti kehitysvammaisille oppilaille vuosiluokilla E−9. Ryhmiä on yhteensä viisi, joista kolmessa opiskelee lievemmin kehitysvammaisia oppilaita. Yhdessä ryhmässä tarjotaan opetusta autisminkirjon oppilaille ja yhdessä ryhmässä opiskelee vaikeimmin kehitysvammaiset. Oppilaita pienluokilla on noin kolmekymmentä, opettajia viisi ja muuta henkilökuntaa noin 20.

Pienluokilla annetaan aikaa oppimiselle ja etsitään oppilaalle sopiva oppimisympäristö ja -tyyli. Tärkeää on etsiä väyliä itseilmaisulle ja ymmärretyksi tulemiselle. Oppilaita kannustetaan ja rohkaistaan sekä ohjataan kohtaamaan vastoinkäymisiä ja selviämään niistä. Kertaus, toisto ja välitön palaute toiminnasta motivoivat oppilasta jatkamaan uusien asioiden opettelua.

Integraatiota pääkoulun kanssa toteutetaan mm. taito- ja taideaineissa sekä yhteisissä tapahtumissa ja juhlissa.

Pienluokkien aamu- ja iltapäivätoiminta

Pienluokkien aamu- ja iltapäivätoiminta järjestää kehitysvammaisille lapsille ja heidän perheilleen tarpeita vastaavaa palvelua. Toimintaa järjestetään aamuisin ennen oppitunteja, iltapäivisin oppituntien jälkeen sekä koulun loma-aikoina.

Tarjoamme lapselle mahdollisimman yksilöllistä toimintaa sosiaalisessa ympäristössä. Toimintaamme ohjaa kasvatussuunnitelma sekä toimintavuoden painopistealueet.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskentelee noin 20 ohjaajaa ja vastaava ohjaaja. Lapsia ja nuoria on toiminnassa noin 30, ryhmiä on neljä.

Vastaava ohjaaja Mirella Lommi

Varavastaava Satu Kovalainen

Päivystyspuhelin (aamuisin klo 6.45−8.30, iltapäivällä klo 12.15−16.30)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Henkilökunta

Juha-Pekka Levänen

Rehtori, Albert Edelfeltin koulu

Janne Salmela

Apulaisrehtori, Albert Edelfeltin koulu

Apulaisjohtaja Paula Peltonen puh. 040 188 1275

Koulusihteeri Mia Patomeri puh. 040 198 5422

Kiinteistönhoitaja Juha Ristolainen puh. 040 482 3658

Palveluvastaava (keittiö ja siivous) Eva-Kaisa Pasanen puh. 040 676 3008

Koulukuraattori Sari Salin-Hämäläinen 040 588 0366

Psykologi Mirja Tujula puh. 040 489 3306

Terveydenhoitaja Eija Kristén puh. 040 488 9402

Oppilaanohjaajan tehtävät Päivi Poukka puh. 040 571 7236

Opetushenkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.porvoo.fi

Muun henkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi@porvoo.fi