Siirry sisältöön

Kielikylpyopetusta Albert Edelfeltin koulussa

Oppilaan kielikylpypolku alkaa päiväkodista ja jatkuu läpi koko peruskoulun. Kielikylpyopetus tapahtuu aluksi suurimmaksi osaksi ruotsiksi, mutta suomenkielinen opetus lisääntyy asteittain kouluvuosien aikana. Peruskoulun 5.–6. luokilla annetaan noin puolet opetuksesta ruotsiksi ja puolet suomeksi. Luokilla 7–9 kolmannes kouluaineista opetetaan ruotsiksi. Kielikylpyoppilaat saavat opetusta lisäksi englannin kielessä sekä vapaaehtoisesti valittavassa A2-kielessä.

Kenelle kielikylpy soveltuu

Kielikylpy aloitetaan sinä vuonna kun lapsi täyttää viisi vuotta. Kielikylpyyn voivat hakeutua kaikki, joiden äidinkieli ei ole ruotsi, kun perheen kotikieli on suomi. Kielikylpyä ei suositella, mikäli lapsella on asiantuntijan toteama kielen kehityksen viivästymä tai tarkkaavaisuushäiriö. Lapsen edellytetään jatkavan kielikylpyesiopetuksessa sekä koulun kielikylpyopetuksessa. Paikat arvotaan hakijoiden kesken, mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja.

Opetus ja tavoitteet

Albert Edelfeltin koulussa järjestetään ruotsin kielen kielikylpyopetusta vuosiluokilla 1-9. Oppilaan kielikylpypolku alkaa päiväkodista ja jatkuu läpi koko peruskoulun.

Kielikylpyopetus tapahtuu aluksi suurimmaksi osaksi ruotsiksi, mutta suomenkielinen opetus lisääntyy asteittain kouluvuosien aikana. Peruskoulun 5.–6. luokilla annetaan noin puolet opetuksesta ruotsiksi ja puolet suomeksi. Luokilla 7–9 kolmannes kouluaineista opetetaan ruotsiksi. Kielikylpyoppilaat saavat opetusta lisäksi englannin kielessä sekä vapaaehtoisesti valittavassa A2-kielessä.

Kielikylvyn tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylvyssä opitaan kieltä sitä käyttämällä erilaisissa arjen tilanteissa sekä oppiaineiden sisällä. Koulussa toteutetaan teemaopetusta, jossa oppiainesisällöt opetetaan oppiainerajat ylittäen, kokonaisvaltaisesti ja kielenoppimisen tavoitteet huomioiden. Kieli on sekä opetuksen väline, että kohde.

Porvoossa kielikylpyvarhaiskasvatus on kaksivuotinen ja toteutetaan päiväkoti Helmessä. Kielikylpyyn haetaan sinä vuonna kun lapsi täyttää viisi vuotta. Kielikylpyyn voivat hakeutua kaikki, joiden kotikieli ei ole ruotsi. Lapsen edellytetään jatkavan kielikylpyesiopetuksessa sekä koulun kielikylpyopetuksessa.

Lisätietoja

Sanni Lopperi

Peruskoulun luokanopettaja, Kielikylpykoordinaattori

Minna Turunen

Päiväkodin johtaja, Päiväkoti Helmi