Siirry sisältöön

Alakoulun valinnaisaineet

Alakoulun valinnaiset alkavat 4. luokalla. Valinnaisaineita on vuosittain yksi vuosiviikkotunti.

Alakoulun valinnaiset ovat taito- ja taideainepainotteisia. Opetussisällöt ja kurssien pituudet sovitaan vuosittain ja ne vaihtelevat. Valinnaisaineita voi olla muutamassa jaksossa tai ne voivat olla pidempikestoisia projekteja.

Arviointi on hyväksytty tai hylätty.

Yläkoulun valinnaisaineet

Yläkoulussa valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokalla. Myös yläkoulun valinnaisaineet ovat taito- ja taideainepainotteisia. Kielikylpyoppilailla yksi valinnaisaine on ruotsinkielinen. 8. luokalla opiskellaan kolmea valinnaisainetta. Valinnaisia on yhteensä kuusi oppituntia viikossa. Yksi 8. luokan valinnaisaine on syventävä, ja se jatkuu 9. luokalla. Syventävän aineen arvosana voi vaikuttaa pääaineen arvosanaan korottavasti. Muut valinnaisaineet ovat yksivuotisia kursseja.

9. luokalla opiskellaan kahta valinnaisainetta, yhteensä neljä tuntia viikossa. Toinen 9. luokan valinnaisista on 8. luokalta jatkuva syventävä valinnaisaine