Siirry sisältöön

Peipon koulu on Porvoon Gammelbackan alueella sijaitseva alakoulu.

Peipon koulussa opiskelee noin 320 oppilasta. Koulu tarjoaa perusopetusta vuosiluokilla 1–6. Lisäksi koulussa tarjotaan valmistavaa opetusta maahanmuuttajataustaisille oppilaille.

Monikulttuurisen koulun oppilaista noin 40 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia, mikä koetaan koulussa suurena rikkautena. Kansainvälisyys ja yhdenvertaisuus ovat osana koulun arkea.

Koulumme tavoitteena on antaa oppilaille hyvät perustiedot ja opiskelutaidot. Kasvatamme lapsia toisten huomioonottamiseen ja kunnioittamiseen. Teemme ennaltaehkäisevää työtä koulukiusaamista vastaan KiVa-koulu -toiminnan avulla. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimintaan ja vastuunottoon Liikkuva koulu -ohjelman, oppilaskunta- ja kummioppilastoiminnan sekä muiden vastuutehtävien avulla.

Koulussa opetetaan kaikille A1-kielenä englantia sekä valinnaisina A2-kielinä ruotsia ja saksaa. Koulun tiloissa järjestetään perusopetuksen iltapäivätoimintaa.

Yhteystiedot

Rehtori Kari Rönkkö, puh. 040 132 0097
Apulaisrehtori Miia Welling-Utria, puh. 040 487 5380
Koulusihteeri Liisa Yrjölä, puh. 040 489 9866 (ma-ke)

Kiinteistönhoitaja Diana Thesslund, puh. 040 571 5985

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@porvoo.fi.

Muut henkilökunnan yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Koulukuraattori Katri Krigsholm, puh. 040 198 6433
Kouluterveydenhoitaja Anna Pelkonen, puh. 040 548 7797
Koulupsykologi Erika Tasanen, puh. 040 352 8691 (ma-ti)

Oppilashuollon sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi.

Arki koulussamme

Oman äidinkielen opetus

Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Oman äidinkielen riittävä hallinta tukee vuorovaikutusta omassa kieliyhteisössä sekä tukee suomen kielen oppimista.

Peipon koulussa järjestetään oman äidinkielen opetusta lukuvuonna 2022–2023 seuraavissa kielissä: albania, arabia, burma, venäjä, vietnam ja viro.