Siirry sisältöön

Peipon koulu on Porvoon Gammelbackan alueella sijaitseva alakoulu.

Peipon koulussa opiskelee n. 340 oppilasta. Koulu tarjoaa yleisopetusta vuosiluokilla 1-6. Koulussa on myös pienluokkia sekä valmistavaa opetusta maahanmuuttajille.

Monikulttuurisen koulun oppilaista 40 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia, mikä koetaan koulussa suurena rikkautena. Kansainvälisyys ja yhdenvertaisuus ovat osana koulun arkea.

Koulumme tavoitteena on antaa oppilaille hyvät perustiedot ja opiskelutaidot. Kasvatamme lapsia toisten huomioonottamiseen ja kunnioittamiseen. Teemme ennaltaehkäisevää työtä koulukiusaamista vastaan KiVa-toiminnan avulla. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimintaan ja vastuunottoon Liikkuva koulu -ohjelman, oppilaskunta- ja kummioppilastoiminnan sekä muiden vastuutehtävien avulla.

Koulussa opetetaan kaikille A1-kielenä englantia sekä valinnaisina A2-kielinä ruotsia ja saksaa. Koulussa järjestetään perusopetuksen iltapäivätoimintaa.

Yhteystiedot

Rehtori Kari Rönkkö puh. 040 132 0097
Apulaisrehtori Miia Welling puh. 040 487 5380
Koulusihteeri Liisa Yrjölä puh. 040 489 9866

Koulukuraattori Katri Krigsholm puh. 040 198 6433
Kouluterveydenhoitaja Pia Luoto puh. 040 091 2628
Koulupsykologi Erika Tasanen puh. 040 3528691, paikalla maanantaisin ja tiistaisin.

Kiinteistönhoitaja Diana Thesslund puh. 040 571 5985

Opetushenkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.porvoo.fi
Muun henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Muut yhteystiedot Wilman kautta

Arki koulussamme

Oman äidinkielen tunnit Peipon koulussa

Peipon koulussa opetetaan omana äidinkielenä seuraavia kieliä: albania, arabia, burma, venäjä, vietnam, viro.