Siirry sisältöön

Erityisopetus

Erityisopetus on yksi oppilaille tarjottavista tukimuodoista. Oppilas voi saada erityisopetusta osa-aikaisesti muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisopetusluokalla.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaan omalla koululla.

Pienluokkaopetus

Erityisopetus voidaan järjestää Porvoon kaupungin yhteisissä pienluokissa, joita on sijoitettu eri kouluihin. Opetusta annetaan pienluokilla enintään kymmenen oppilaan ryhmässä.

Opettajana toimii erityisluokanopettaja apunaan koulunkäynninohjaaja. Erityisluokille hakeudutaan keväisin maaliskuun loppuun mennessä.

Oppimista tukeva opetus

Oppimista tukevilla pienluokilla opetetaan lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erityistä tukea laajojen oppimisvaikeuksien, vammautumisen, sairauden, kehityksen viivästymisen tai tunne-elämän vaikeuksien vuoksi.

Oppimista tukevia luokkia on tällä hetkellä Peipon koulussa (vuosiluokat 1–4), Keskuskoulussa (vuosiluokat 1–6) sekä Pääskytien koulussa (vuosiluokat 5–9).

Sopeutumista tukeva opetus

Sopeutumista tukevat pienluokat on tarkoitettu sosiaalisesti sopeutumattomille ja/tai tunne-elämältään häiriintyneille oppilaille.

Keskuskoulussa toimii kolme sopeutumista tukevaa ryhmää vuosiluokille 1–6 sekä Pääskytien ja Linnajoen kouluissa yhteensä neljä ryhmää vuosiluokille 7–9

Kehitysvammaisten opetus

Albert Edelfeltin koulussa järjestetään opetusta kehitysvammaisille oppilaille vuosiluokilla 1–9. Koulussa toimii myös kehitysvammaisten autististen oppilaiden luokka.

Koulun kanssa samoissa tiloissa toimii erityispäivähoitoa tarjoava Tulliportin päivähoito, joka tarjoaa kehitysvammaisille oppilaille aamu- ja iltapäivähoitoa sekä päivähoitoa koulujen loma-aikoina.