Siirry sisältöön

Joustava perusopetus

Joustava perusopetus eli JOPO on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio tai joita muilla tavoin uhkaa syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä.

Suomenkielisille oppilaille

Suomenkielisille 9-luokkaisille oppilaille suunnattu joustavan perusopetuksen luokka, Ammattiysi, toimii Porvoon ammattiopiston Amiston tiloissa. Kymmenen oppilaan luokkaa opettaa erityisluokanopettaja apunaan koulunkäynnin ohjaaja. Ammattiysin oppilaat opiskelevat jaksoittain Porvoon ammattioppilaitoksen heille räätälöimiä aineita ammatillisen opettajan johdolla.

Lisätietoa: Linnajoen koulun rehtori Päivi Outinen

Ruotsinkielisille oppilaille

Joustava perusopetus eli JOPO on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio. Opetus käydään pienluokkamuodossa:

  • Flexen Strömborgska skolanissa
  • R-luokka Lyceiparkens skolassa