Siirry sisältöön

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on opiskelijan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja niitä tukevaa toimintaa.

Opiskeluhuollon palvelut on tarkoitettu Porvoon alueella esiopetuksessa oleville lapsille, perusopetuksen oppilaille sekä lukion ja toisen asteen opiskelijoille.

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja oppilaitosyhteisöä tukevaa yhteisöllistä toimintaa. Sitä toteuttaa oppilaitoksen koko henkilökunta.

Tämän lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, kuten:

  • kuraattori- ja psykologipalveluihin
  • koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon
  • monialaiseen, opiskelijan ja/tai huoltajan kanssa opiskelijan tueksi kootun ryhmän tukeen.

Kuraattori

Oppilaitoksessa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Kuraattorin puoleen voi kääntyä, kun herää huoli opiskelijan hyvinvoinnista esimerkiksi elämänmuutoksesta johtuen.

Kuraattori arvioi opiskelijan tuen tarpeen ja järjestää hänelle tukea ja ohjausta vaikeuksien lieventämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuraattori tukee opiskelijaa mm. keskustelemalla ja ohjaamalla opiskelijaa ja hänen läheisiään tarvittaessa lisätuen piiriin.

Psykologi

Toimii psykologian alan asiantuntijana oppilaitoksessa. Psykologi tukee opiskelijan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yhteistyössä läheisverkoston kanssa.

Keskustelun lisäksi psykologi tekee psykologisia arviointeja ja tutkimuksia ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai kuntoutukseen.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Tähän kuuluu neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajan ja lääkärin palvelut. Terveydenhoitaja vastaa hoitotyön asiantuntijana terveysneuvonnasta, terveystarkastuksista sekä toimii lääkärin työparina.

Yhteystiedot

Opiskeluhuolto

Mona Bergman

Koulukuraattori, Koulut: Lypa, Grännäs, Sannäs / Esiopetus: Bjurböle, Ebbo, Äppelgården

Lähetä sähköpostia +358 40 575 5626
Leila Korhonen

Vastaava psykologi, Koulut: Keskuskoulu, Huhtinen, Epoo, Ilola / Esiopetus: Puistopäiväkoti, Kuutamopolku, Epoo

Lähetä sähköpostia +358 40 526 2837
Nikolaj Veh von

Koulupsykologi, Koulut: Strömborgska, Lypa, Eklöfska, Hindhår, Kullo / Esiopetus. Skogsstjärnan, Kullo, Hindhår, Eklöfska

Lähetä sähköpostia +358 40 589 9860
Anne Tukiainen

Koulukuraattori, Koulut: Keskuskoulu, Ilola, Epoo / Esiopetus: Puistopäiväkoti, Epoo

Lähetä sähköpostia +358 40 359 4908
Gina Schoultz von

Koulukuraattori, Prakticum, Borgå Folkakademi, Optima (Telma yksikkö)

Lähetä sähköpostia +358 40 489 5757
Camilla Rosqvist

Vastaava kuraattori, Koulut: Strömborgska, Kullo, Hindhår / Esiopetus: Hindhår, Kullo, Skogsstjärnan

Lähetä sähköpostia +358 40 526 2836
Maria Malmsten

Vastaava kuraattori, Bogy, Careeria (Hevosenkengänkatu)

Lähetä sähköpostia +358 40 489 9649
Sari Makkonen

Koulukuraattori, Pääskytie, Ammattiopisto Live Porvoo

Lähetä sähköpostia +358 40 718 6776
Angela Leiva Corres

Koulupsykologi, Koulut: Albert edelfelt, Jokilaakso / Esiopetus: Helmi, Hornhattula, Kaarenkylä, Kulloo

Lähetä sähköpostia
Katri Krigsholm

Koulukuraattori, Koulut: Peippo, Hamari, Kulloo / Esiopetus: Gammelbacka, Eestinmäki, Kulloo

Lähetä sähköpostia +358 40 198 6433
Hanna Jäntti

Koulupsykologi, Linnankosken lukio, Ammattiopisto Live: Porvoon toimipiste

Lähetä sähköpostia +358 40 352 4201
Satu Bollmann

Koulupsykologi, Careeria: Ammattitien, Perämiehentien ja Aleksanterinkadun toimipisteet

Lähetä sähköpostia
Ina Johansson

Koulukuraattori, Koulut: Vårberga / Esikoulu: Vårberga

Lähetä sähköpostia
Mette Ingman

Koulupsykologi, Koulut: Kvaba, Grännäs, Vårberga, Sannäs / Esiopetus: Bjurböle, Ebbo, Vårberga, Sagobacken, Äppelgården

Lähetä sähköpostia +358 40 060 2201
Senja Härmä-Riisiö

Koulupsykologi, Koulut: Linnajoki, Kevtkumpu, Fredrika / Esiopetus: Kevättuuli

Lähetä sähköpostia +358 40 482 9170
Saija Heikkinen

Koulukuraattori, Careeria: Ammattitie, Aleksanterinkatu, Perämiehentie

Lähetä sähköpostia +358 40 489 5744
Leena Haveri

Koulukuraattori, Koulut: Kevätkumpu, Huhtinen / Esiopetus: Kevättuuli, Kuutamopolku

Lähetä sähköpostia +358 40 056 2234
Victoria Etter von

Koulukuraattori, Koulut: Tolkkinen, Hinthaara, Jokilaakso, Fredrika / Esiopetus: Ylä-Haikkoo, Hinthaara, Kaarenkylä

Lähetä sähköpostia
Emilia Ek

Koulupsykologi, Borgå gymnasium, Prakticum, Borgå Folkakademi, Careeria

Lähetä sähköpostia +358 40 354 7287
Marina Borgman

KOORDINOIVA KURATTORI, Koulut: Kvaba, Eklöfska / Esiopetus; Eklöfska, Sagobacken

Lähetä sähköpostia +358 40 099 2838
Riina Von Schantz

Koulupsykologi, Pääskytien koulu, Tolkkisten koulu, Hamarin koulu, Ylä-Haikkoon, Gammelbackan/Hamarin esiopetus

Lähetä sähköpostia