Porvoon kasvihuonekaasupäästöt

Porvoon kaupunki on Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -verkoston jäsen. HINKU -kunnat ja kaupungit tavoittelevat 80 prosentin päästövähennystä vuoden 2007 tasosta. Verkostoa koordinoi Suomen ympäristökeskus (Syke), joka suorittaa vuosittain kaikille Suomen kunnille ja kaupungeille päästölaskennan.

Porvoon asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuoden 2007 tasosta 32 prosenttia.

Porvoon alueen kasvihuonekaasupäästöt 2018

Suomen kaikkien kuntien kasvihuonekaasupäästöt