Katulupa (kaivusopimus)

Katualueella rakentamisesta pitää aina tehdä sopimus.

 • Tee sopimus vähintään 21 vrk ennen suunniteltua työn aloitusta.
 • Sopimus sisältää luvan työskennellä ja tehdä liikennejärjestelyitä katualueella.

Näin teet sopimuksen

Sopimus tehdään sähköisen Lupapiste-palvelun kautta. Lupapisteessä voit myös kysyä neuvoja asiantuntijoilta.

Käsittelyn nopeuttamiseksi toimita Lupapisteeseen seuraavat liitteet:

 • Tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma
 • Mikäli kaivanto on yli 1,2 metriä syvä, liitä hakemukseen tyyppiratkaisu kaivannon tukemisesta tai luiskaamisesta.
 • Kun kyseessä on uusi pysyvä rakenne, tulee ensin hakea sijoituslupaa ja liittää se hakemukseen.
 • Asemapiirros
 • Johtotiedot
 • Hakijan tulee esittää valtakirja, mikäli hän ei itse ole rakennuttaja.
 • Luvan käsittelijä ohjeistaa hakijaa prosessin aikana.
 • Käsittelijä laatii sopimuksen hyväksytyn hakemuksen perusteella. Hakijan tulee allekirjoittaa sopimus sähköisesti Lupapisteessä. Allekirjoittamaton sopimus ei ole laillinen ja kaivu on näin ollen luvaton.

Lupamaksut

 • Kaupunki perii kaupunkikehityslautakunnan hyväksymän maksun hakemuksen käsittely- ja valvontakuluista.
 • Luvattomasta kaivusta peritään sanktio. Kaivu on aina laiton, mikäli sopimusta maanomistajan kanssa ei ole tehty.

Kadut ja tiet hinnasto