Katupölyn haittavaikutusten ehkäisy on yhteinen asia