Skip to content

Kaupungin avustusten hakuaika käynnistyy

Hakuaika on päättynyt.

Porvoon kaupunki myöntää yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksityishenkilöille avustuksia erilaisiin tarkoituksiin. Avustusten hakuaika alkaa 1.3. ja päättyy 31.3.2017 klo 15.00.

Porvoossa on käytössä sähköinen avustusten haku. Vain sähköisesti tehdyt hakemukset hyväksytään, poikkeukset löytyvät avustuskohtaisesta esittelystä. Tukea hakemuksen tekoon saa kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista, Rihkamatori B, 06100 Porvoo, avoinna ma–pe klo 9 –16.

Avustuskäytännöissä noudatetaan 1.1.2017 voimaan astuneita Porvoon kaupunginhallituksen vahvistamia yleisiä avustusperiaatteita, sivistyslautakunnan vahvistamia kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusten myöntämisperusteita ja avustusohjeita sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamia sosiaali- ja terveystoimen avustusten myöntämisperusteita.

  • Kulttuuritoimintaa tuetaan kohdeavustuksilla, taiteilija-apurahalla ja Hopea-Untracht-rahaston apurahalla. Avustukset on tarkoitettu Porvoossa toimiville yhdistyksille, ryhmille, yksityishenkilöille, ammattitaiteilijoille, käsityöläisille, orkestereille, kuoroille sekä museoille. Kohdeavustusten jaossa huomioidaan mm. hankkeet, jotka liittyvät Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen 2017 ja sen teemaan ”Yhdessä”. Tänä vuonna avustusta saaneille Suomi 100 -hankkeille ei myönnetä uutta avustusta. Lisäinfoa Suomi 100: www.suomifinland100.fi
  • Nuorisotoimintaa tuetaan paikallisten nuoriso-, kylä- ja asukasyhdistysten yleis- ja palkkausavustuksilla sekä nuorille suuntautuvien hankkeiden ja kehittämistoiminnan projektiavustuksilla, joita yhdistysten lisäksi myönnetään myös nuorten toimintaryhmille.
  • Nuorten toimintarahaa voivat nuorisoryhmät ja yksittäiset nuoret hakea vuoden ympäri. Käytössä on oma hakemuslomake, jonka voi jättää myös paperisena. Hakuohjeet ja hakulomake
  • Liikuntatoimintaa tuetaan porvoolaisten rekisteröityjen urheilu- ja liikuntayhdistysten yleissavustuksella.
  • Sosiaali- ja terveystoimen avustuksia voivat hakea eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöt sekä muut järjestöt kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan.
  • Porvoolaisten työttömien, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistäviin hankkeisiin voi hakea erillistä työllisyyshankkeiden avustusta.
  • Yksityistieavustukset on tarkoitettu tiekunnille yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Jos yksityisteiden avustushakemuksen sähköiselle täytölle on olemassa merkittävä este, esim. iäkäs hakija jolla ei ole sähköpostiosoitetta, voi hakemuksen jättää paperisena.
  • Talkootoimintaan tukea voivat hakea mm. asukasyhdistykset, järjestöt ja taloyhtiöt lähiympäristön kunnostamiseen, kuten siivoustöihin kaupungin omistamissa puistoissa ja yleisillä alueilla. Tuki annetaan ensisijaisesti tarvike-, jätehuolto- ja kuljetusapuna. Talkootukea voi hakea kautta vuoden. Hakuohjeet ja hakulomake.


Lisätietoja:
Kulttuuripalvelut, Eva-Rita Helin, puh. 040 489 9599 ja Susann Hartman, puh. 040 550 4527
Nuorisopalvelut, Eeva Hava, puh. 0400 998 294 ja Nina Jorkama, puh. 040 550 0580
Liikuntapalvelut, Helena Forsbäck-Turunen, puh. 520 2449 ja Per Högström, puh. 520 2455
Sosiaali- ja terveystoimi, Kerstin Eklund, puh. 520 3201 ja Mervi Makkonen puh. 040 510 5210
Työllisyyshankkeet Mikko Viitanen, puh. 040 188 1312
Yksityistiet, Linda Antell-Behm, puh. 040 1785 110 ja Seija Kindstedt, puh. 0400 840 680
Talkootoiminta, viheralueet, Jaana Öhman puh. 0400 848 137

28.2.2017 13:43

Tunnisteet: Liikunta Kulttuuri Nuoret Yhdistykset ja järjestöt Liikenne ja kadut Ympäristö ja luonto Perhe- ja sosiaalipalvelut