Kaupungin menettelytavat sisäilmaongelmissa

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen edellyttää etukäteen sovittuja toimintatapoja ja mittavaa yhteistyötä eri alan asiantuntijoiden kesken. Kaikilla toimijoilla on omat tehtävänsä ja roolinsa sisäilmaongelmien onnistuneessa ratkaisemisessa.

Sisäilmaongelmien ratkaisemiseen voi osallistua monen alan asiantuntijoita: toimitilajohto, kiinteistöjen kunnossapito, tehtäväaluepäällikkö, esimies, henkilöstön edustaja, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työterveyshuolto, kouluterveydenhuolto tai neuvola, terveystarkastaja, viestintä, vanhempainyhdistysten edustaja.

Sisäilmaongelmat herättävät huolestumista ja normaalia suurempaa tiedontarvetta. Aktiivinen, avoin, kuunteleva, keskusteleva ja kaikkia tilankäyttäjiä osallistava viestintä auttaa huolen purkamisessa ja helpottaa ongelman ratkaisua merkittävästi.

Tutustu kaupungin menettelytapaohjeeseen(päivitetty 2018 sisäilmaepäilyilmoitusten osalta)

Kiinteistöihin liittyvät ilmoitukset

Havaintoja kiinteistöjen vioista, puutteista tai korjaustarpeista voi ilmoittaa kaupungin neuvonta- ja palautekanavan kautta.

Neuvonta ja palaute

Sisäilmaepäilyilmoitukset on jaettu käyttäjien olosuhdeilmoituksiin ja terveydenhuollon sisäilmaepäilyilmoituksiin.

 Tiedote 25.6.2018

Olosuhdeilmoitus

Kaikki rakennuksen käyttäjät voivat tehdä olosuhdeilmoituksen, kun havaitsevat jotain, joka voi vaikuttaa sisäilman laatuun. Havainto voi olla esimerkiksi tunkkainen ilma, kosteusjälkiä tai liian korkea tai matala lämpötila. Olosuhdeilmoituksissa ilmoitetaan rakennukseen liittyviä havaintoja, ei terveydellisiä asioita.

Olosuhdeilmoitus

Sisäilmaepäilyilmoitus

Terveydenhuollon ammattilaiset (esimerkiksi työterveys tai kouluterveydenhuolto) tekevät sisäilmaepäilyilmoituksen, kun oireiden voidaan olettaa johtuvan sisäilmastosta. Ilmoitukseen ei kirjata tietoja, joiden pohjalta oireileva henkilö olisi tunnistettavissa.