Skip to content

Kaupunginhallituksen päätökset 4.12.2017

Västra enhetskolan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Västra enhetsskolan luonnossuunnitelmat ja luonnossuunnitelmavaiheen kustannusarvion.

Tiedote 21.11.2017

Pelastuslaitoksen esitys sopimuspalokuntien avustuksista

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Porvoon kaupungin sopimuspalokunnille kohdennetun avustuksen jakamisesta:

  • Borgå Frivilliga Brandkår r.f. Avustus palokuntakoulutuksen tukemiseen 1 789 euroa.
  • Tolkis FBK r.f. Avustus palokuntanuorisotoiminnan tukemiseen 3 000 euroa.
  • Hindhår-Boe FBK r.f. Avustus palokuntanuoriso-osaston perustamiseen 2 000 euroa.

Avustusten yhteissumma 6 789 euroa.

Uudenmaan maakuntavaltuuston kokous 5.12.2017

Uudenmaan maakuntavaltuusto kokoontuu 5.12.2017. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti todeta, että sillä ei ole asiakohtaa 40 lukuun ottamatta huomautettavaa maakuntavaltuuston kokouksen asialistasta. Kaupunginhallitus katsoo, että asiakohdassa 40 tulisi jättää seuraavan ponsiesitys:

”Koska kyse on Uudenmaan kuntien muodostamasta kuntayhtymästä, on perusteltua olettaa, että omistajien keskeiset näkemykset otetaan Uudenmaan sote- ja maakuntavalmistelussa huomioon. Muutosta ohjaavan lainsäädännön puuttuessa hankkeen ohjausmekanismi vaikuttaa keskeisesti siihen, miten ja mistä lähtökohdista uuden mahdollisen maakunnan valmistelua tehdään. Uuden hallintotason ja kooltaan valtavan uuden työnantajan ollessa kyseessä valmistelun keskeiset linjaukset vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan. Haasteena näiltä osin voidaan nähdä, että esim. ns. virkamiesjohtoryhmän ja siten kuntien maakuntavalmistelua ohjaava merkitys on jäänyt toistaiseksi melko vähäiseksi. Esitetty mahdollinen reformi tulee toteutuessaan vaikuttamaan merkittävästi niin nykyisten kuntaorganisaatioiden kuin kuntalaisten asemaan. Tästä syystä olisi harkittava erikseen päätettävällä tavalla kuntien osallisuuden vahvistamista maakuntavalmistelussa.”

Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt esitysluonnoksen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa kuntiin, kuntayhtymiin ja muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajiin lausunnolle.

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lausunnon vastauksena sosiaali- ja terveydenhuollon luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöksi. Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 7 (Björkman Patrik, Karen Laura, Karlsson Anette, Oksanen Jari, Lönnfors Hanna, Jalonen Jaakko, Lundqvist Anna-Stiina) – 5 (Välimäki Markku, Uski Nina, Lankia Outi, Rosengren Anders, Söderberg Johan) (1 poissa) Anna-Stiina Lundqvistin muutosesityksen.

Muutosesitys

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista

4.12.2017 18:36

Tunnisteet: Päätöksenteko