Skip to content

Kaupunginvaltuuston päätökset 17.5.2017

Epoon Kivitarhan asemakaava

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Epoon Kivitarhan asemakaavan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee osaa voimansiirtoaluetta Epoon kylässä sekä lähivirkistys- ja katualuetta kaupunginosassa 70.

Joonas Dachinger esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Tolkis skolan laajennus ja peruskorjaus, hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion ja luonnossuunnitelmien hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Tolkis skolan hankekokonaisuuden kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi yksimielisesti seuraavan ponnen: ”Tolkkisten koulu ja Tolkis skola ovat vahvasti sidottu toisiinsa. Päätökset Tolkkis skolan lisä- ja korjausrakentamisen aikataulusta voidaan tehdä vasta Tolkkisten elinkaarihankkeen aikataulun valmistuttua. Palataan esityksiin rakennusaikaisten väistötilojen tarpeesta siinä yhteydessä. Kouluprojektit tulee priorisoida siten, että koulujen rakennustyöt voidaan toteuttaa nopealla aikataululla. ”

Grännäs skolan uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion ja luonnossuunnitelmien hyväksyminen 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Grännäs skolan hankekokonaisuuden kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston esityslista

17.5.2017 20:16

Tunnisteet: Päätöksenteko