Kaupunki kaataa puita Eestinmäessä kirjanpainajatuhojen vuoksi