Kaupunki selvittää liikuntapaikkoja ja -palveluita koskevia tarpeita