Skip to content

Kaupunkikehityksen vuoden 2018 talousarvioesitys pysyy raameissa

Porvoon kaupungin talousarviovalmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa lautakunnat tekevät omat esityksensä vuoden 2018 budjettia varten. Kaupunkikehityslautakunta käsittelee toimialan talousarvioesitystä 19. syyskuuta.

Toimialan vuoden 2018 nettokehys on noin 5,5 miljoonaa euroa. Kehyksessä ei ole huomioitu inflaation vaikutusta. Talousarviokehys vastaa vuoden 2017 talousarviota ilman tasokorotusta, siksi hintatason muutoksen osuus budjettiehdotuksessa on vähennetty toimintamäärärahoista.

Kilpailukykysopimuksen mukaisen työajan lisäyksen edellytetään lisäävän tuottavuutta ja vähentävän kuluja noin 50 800 euroa vuositasolla kaupunkikehityksessä. Talousarvioesitys on näin ollen jälleen melko tiukka. 

Tavoitteena kaupungin kasvu, kehitys ja energiatehokkuus


Toimialan sitovat tavoitteet korostavat kaupungin strategian mukaisesti kaupungin kasvun ja kehityksen turvaamista sekä energiatehokkaan kaupunkirakenteen syntymistä. Tavoite on lisätä maanomistusta yleispiirteisten kaavojen mukaisilla kasvusuunnilla, sekä ylläpitää asuntopoliittisen ohjelman mukaista tonttivarantoa ja omakotitonttien tarjontaa.

Elinkeinotoiminnan tavoite on kaupungin elinkeinopolitiikan toimeenpano, verkostojen luominen sekä viestintä ja markkinointi. Jatkamme keskustan kehittämistä keskustakortteleiden elävöittämiseksi ja kaupallisen vetovoiman vahvistamiseksi. Kaupungin strategiatyön valmistuttua käynnistyy Elinkeino- ja kilpailukykyohjelman päivitys.

Matkailu- ja markkinointiyksikössä toiminta keskittyy edelleen uusien asukkaiden ja matkailijoiden houkuttelemiseen aktiivisella markkinoinnilla. Toimenpiteinä on mm. PR-työn ja positiivisen brändin vahvistaminen. Matkailuninformaation jakamisen keinoja kehitetään.

Kaavoitus on keskeinen kaupungin kehittämisen väline kaupungin asukkaille ja yrittäjille. Keskeisiä asemakaavoituskohteita vuonna 2018 ovat Länsiranta ja keskusta sekä Kulloon yritysalue. Kaavoitus keskittyy edelleen kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja omakotirakentamisen ohjaamiseen kaavoitetuille alueille.

- Kaupunkirakenteen tiivistäminen on kaupungin talouden kannalta edullista, se lisää energiatehokkuutta ja alentaa samalla kasvihuonepäästöjä, toteaa von Schoultz. Myös kadut sekä muu kunnallistekniikkaa rakennetaan uusille alueille niin, että tontinluovutustavoite voidaan toteuttaa, lisää von Schoultz.

Suunnitelmakauden painopisteitä kuntatekniikassa ovat liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen. Uudisrakennusalueita joita suunnitellaan ja rakennetaan, ovat mm. Aurinkolaakso, Länsi-Haikkoo II, Kerkkoo ja Kulloon yritysalue, sekä mt 170 kevyenliikenteen väylän rakentaminen välillä Tyysteri-Ernestas.

Talousarviovuonna jatketaan myös keskusta-alueen esteettömyys- ja kiveystöitä sekä liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Aleksanterinkadun kevyenliikenteen väylää sekä valaistusta uusitaan.

Valtuusto hyväksyy talousarvion loppuvuodesta


Talousarviovalmistelu etenee kaupunginhallituksen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Lautakunnat antavat omat esityksensä syyskuussa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan 17 lokakuuta. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä tämän jälkeen ja valtuusto vahvistaa talousarvion ja veroprosentit marraskuussa.

Lisätietoja: Apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz, puh. 520 2221, fvs@porvoo.fi

13.9.2017 9:45

Tunnisteet: Hallinto