Kaupunkikehityksen vuoden 2018 talousarvioesitys pysyy raameissa