Kaupunkisuunnittelun hinnasto

Lain mukaan kunta vastaa alueellaan laadittavista yleis- ja asemakaavoista. Kaupunki vastaa kaavan laatimisen kustannuksista omistamillaan mailla. Kaupungin omat kaavoitustyöt ovat ensisijaisia, mutta kaupunki laatii kaavanmuutoksia myös yksityisten maanomistajien ja -haltijoiden aloitteesta. Tällöin kaupungilla on oikeus maankäyttö- ja rakennuslain 59 § mukaan periä työstä aiheutuvia kuluja.

Kaupunkisuunnittelun hinnasto 2021

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöstaksa 2011 (31.12.2020 mennessä sisään jätetyt hakemukset)

Siirtymäsäännöksistä tarkemmin hinnaston 2021 kappaleessa 10.