Kävelyn ja oleskelun olosuhteiden parantaminen Itäisellä rantapromenadilla

Taustaa

Jokikadun varrella jokirannassa kulkeva Itäinen promenadi oli aiemmin yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, eli väylä, jota saavat käyttää sekä kävelijät että pyöräilijät. Rantapromenadi on varsin suosittu kävelyn ja oleskelun kohde erityisesti keväästä syksyyn ja promenadi paikoitellen täyttyy ihmisistä. Tällaiseen ympäristöön ohjautuva pyöräily ei ole mukavaa eikä turvallista niin promenadilla kävelevän tai oleskelevan kuin pyöräilijänkään näkökulmasta.

Jokikatu on Mannerheiminkadun ja Aleksanterinkadun välisellä osuudella asemaakaavassa esitetty ”kevytliikennepainotteisena katuna”, missä moottoriajoneuvot sekä polkupyörät käyttävät samaa tilaa. Lisäksi vuonna 2018 valmistuneessa keskustan kehittämisselvityksessä Jokikatua esitettiin jatkossa kehitettävän hidas- tai pyöräkatuna.

Kokeilun sisältö

Kesällä 2019 pyöräliikenne siirrettiin Itäiseltä rantapromenadilta Mannerheiminkadun ja Aleksanterinkadun välisellä osuudella Jokikadun ajoradalle, samaan tilaan muun ajoneuvoliikenteen kanssa. Jokikadulla on kyseisellä osuudella 30 km/h nopeusrajoitus ja keskimääräinen vuorokausiliikenne on alle 1300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Jokikatu soveltuu siis varsin hyvin sekaliikenneratkaisuun (moottoriajoneuvot ja polkupyörät käyttävät samaa ajorataa). Menettelytapa ei ole harvinainen, Porvoon keskustassa valtaosalla kaduista pyöräily ohjautuu kadun ajoradalle, koska pyörätietä ei ole olemassa.

Kokeilun tavoitteet

Kokeilun tavoitteena oli ensisijaisesti parantaa kävelyn ja oleskelun olosuhteita kahviloiden ja ravintoloiden hallitsemalla promenadilla. Lisäksi tavoitteena oli parantaa pyöräliikenteen sujuvuutta.

Tulokset

Loppukesästä tehtyjen seurantojen perusteella noin 80 % pyöräilijöistä oli siirtynyt ajoradalle. Team Porvoo-kyselyn perusteella suurempi osa mielipiteensä ilmaisseista näki, että kokeilu paransi kävelyn sekä oleskelun viihtyisyyttä ja turvallisuutta jokirannassa.