Kävelypainotteinen keskusta

Porvoon keskustaa kehitetään kävelypainotteiseksi mm. osana keskusta-alueella tehtäviä asemakaavanmuutoksia ja katualueiden kunnostustöitä. Tällä hetkellä osa kauppatorin pohjoislaidalla olevaa Lundinkatua toimii kävelykatuna. Vanhan Porvoon Välikatu ja Jokikatu ovat kesäisin kävelykatuina Rihkamakadun ja Museotorin välillä. 

Lundinkadulla on tehty vuonna 2010 kevyen liikenteen liikkumista helpottavia kunnostustöitä Rauhankadun ja Kaivokadun väliselle osuudelle. Vuoden 2011 aikana raskas liikenne pyritään ohjaamaan pois torin ympäristöstä. Linja-autoasema säilyy edelleen torilla. 

Porvoon keskustan kehittämistä kävelypainotteiseksi on tutkittu 2000-luvun alkuvuosilta lähtien. Aleksanterinkadun sillan avaaminen syksyllä 2004 tarjosi mahdollisuuden tehdä muutoksia liikennejärjestelyihin. Tämä kannusti pohtimaan keskustan liikennejärjestelmän ja jalankulkuympäristön kehittämistä.

Kävelypainotteisessa keskustassa liikenne toimii jouheasti paitsi jalankulkijan ja pyöräilijän, myös autoilijan ja joukkoliikenteen näkökulmista. Tavoitteena on miellyttävä, turvallinen ja toimiva kaupunkikeskusta. Kun liike-elämän toimintaedellytyksen kohentuvat, kehittyy myös keskustan palvelutarjonta, ja tämä lisää keskustan kaupallista kilpailukykyä. 

Syksyllä 2003 valmistui kaupunkisuunnittelussa työstetyn kokonaissuunnitelman pohjalta LT-Konsultit Oy:n laatima Porvoon kävelypainotteisen keskusta-alueen kehittäminen -loppuraportti. Kaupunkikeskustojen ensisijainen liikennemuoto on kävely, jonka edellytyksistä on huolehdittava panostamalla mm. esteettömyyteen, riittäviin tilavarauksiin sekä viihtyisyyteen.