Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaiset voivat hakea muiden vammaispalveluiden lisäksi erityispalveluja, joita ovat esimerkiksi:

  • asumispalvelut
  • tilapäishoito
  • perhehoito
  • työ- ja päivätoiminta
  • asiantuntijapalvelut ja muu avohuolto

Kehitysvammaisten terveydenhuollon poliklinikkapalvelut

Porvoon kaupunki on ostanut kehitysvammaisille terveydenhuollon poliklinikkapalveluja Rinnekoti-Säätiöltä. Nämä poliklinikkapalvelut ovat päättyneet 1.7.2019.  Pitkän tähtäimen suunnitelma palveluiden uudelleenjärjestelemiseksi on työn alla yhteistyössä muiden Uudenmaan kuntien, HUS:n ja Eteva-kuntayhtymän kanssa.

Kuntoutussuunnitelmien terapia-arviot

Porvoon kaupunki on solminut sopimuksen ProNeuron Oy:n kanssa. ProNeuron tuottaa kuntoutussuunnitelmiin liittyvät kuntoutusarviot (toiminta-, puhe- ja fysioterapeutti). 

ProNeuronin vastaanottopisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Porvoon terveyskeskuksesta toimitetaan maksusitoumus ProNeuroniin ja sieltä otetaan yhteyttä suoraan asiakkaisiin ja annetaan tarvittavat ajat.

Kuntoutussuunnitelma

ProNeuron toimittaa kuntoutusarvion Porvoon terveyskeskukseen. Tämän jälkeen terveyskeskuksesta otetaan yhteyttä asiakkaaseen tai alaikäisen asiakkaan huoltajaan ja lääkäri laatii kuntoutussuunnitelman tavattuaan asiakkaan. Valmis kuntoutussuunnitelma toimitetaan asiakkaalle ja Kelaan. 

Matkat terapia-arviointiin ovat terveydenhuoltoon liittyviä matkoja ja Kela korvaa ne hakemusta vastaan. Mikäli tarvitset taksia matkustamiseen ProNeuronin toimipisteeseen, kerro siitä yhteydenoton yhteydessä. Saat tarvittaessa Kelalle lausunnon/todistuksen taksitarpeesta. 

Lisätietoja

Mikäli yhteydenottoa ei ole tullut kahta kuukautta ennen kuntoutussuunnitelman umpeutumista, olkaa yhteydessä ja lähettäkää viesti tai soittopyyntö:

fysioterapeutti Sari Linna, puh. 040 843 7598