Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaiset voivat hakea muiden vammaispalveluiden lisäksi erityispalveluja, joita ovat esimerkiksi:

  • asumispalvelut
  • tilapäishoito
  • perhehoito
  • työ- ja päivätoiminta
  • asiantuntijapalvelut ja muu avohuolto

Kehitysvammaisten terveydenhuollon poliklinikkapalvelut

Porvoon kaupunki on ostanut kehitysvammaisille terveydenhuollon poliklinikkapalveluja Rinnekoti-Säätiöltä. Nämä poliklinikkapalvelut ovat päättyneet 1.7.2019.  Pitkän tähtäimen suunnitelma palveluiden uudelleenjärjestelemiseksi on työn alla yhteistyössä muiden Uudenmaan kuntien ja HUS:n kanssa.

Kaupunki hakee automaattisesti Kelalta pidennystä Rinnekodissa tehtyjen kuntoutussuunnitelmien voimassaoloon kolmeksi kuukaudeksi, jotta asiakkaiden terapiapalveluihin ei tule katkosta muutoksien vuoksi.

Terapia-arviot ja lääkärin vastaanotto järjestetään noin 2-3 kuukautta ennen kuntoutussuunnitelman umpeutumista. Fysioterapeutti Sari Linna koordinoi asiakkaiden palveluiden kokonaisuutta ja on asiakkaisiin yhteydessä terapia-arvioiden järjestämisestä.

Lisätietoja: Fysioterapeutti Sari Linna, puh. 040 843 7598