Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaiset voivat hakea muiden vammaispalveluiden lisäksi erityispalveluja, joita ovat esimerkiksi:

  • asumispalvelut
  • tilapäishoito
  • perhehoito
  • työ- ja päivätoiminta
  • asiantuntijapalvelut ja muu avohuolto