Keijukaispolku

Keijukaispolun päässä on tarjolla kaksi uutta omakotitonttia. Tontit sijaitsevat vanhan omakotialueen laidalla Telegrafbergetin metsäalueen vieressä. Telegrafbergetin luonnonsuojelualue on luonnontilaista sekametsää ja kalliomännikköä. Kallion laella on näköalatorni, josta avautuu hienot maisemat Haikkoonselälle.

Tonteille saa rakentaa yksi- tai puolitoistakerroksisen asuintalon.

Vapaat tontit

Liikenneyhteydet

Porvoon keskustaan on matkaa noin viisi kilometriä. Sinne pääsee hyvin vaikka pyörällä, lähes koko matkan  kevyenliikenteen väyliä pitkin. Julkinen liikenne kulkee vähän matkan päässä olevaa Haikkoontietä pitkin. Moottoritien liittymä on noin kuuden kilometrin päässä.

Lähipalvelut

Lähin ruokakauppa on alle kilometrin päässä. Hamarin kouluun on matkaa vajaat kaksi kilometriä ja Eklöfska skolaniin alle kolme kilometriä. Lähimmät päiväkodit ovat Ylä-Haikkoon päiväkoti reilun puolen kilometrin päässä ja Haikkoontörmän päiväkoti vajaan kilometrin päässä. 

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Tontin ostaja sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja kaupunkisuunnittelun erikseen antamaa ohjeistusta Keijukaispolun tonttien rakentamisesta. Tutustuthan niihin huolellisesti jo ennen tontin hakemista. Niissä kerrotaan muun muassa miten rakennus pitää sijoittaa tontille ja rakennuksen ulkonäköön liittyviä asioita. 

Asemakaava

Keijukaispolku 2a ja 2b – Rakentamisessa huomioitavaa

Esimerkkejä asemakaavan kerroslukumerkintöjen sallimista asuinkerroksista

Energiatehokkaita ratkaisuja

Energiatehokkuus tarkoittaa esimerkiksi:

  • hyvää suunnittelua, jolla vältetään hukkaneliöitä
  • passiivisen aurinkoenergian huomioon ottamista - esimerkiksi sijoiteltaessa rakennuksia tontille, sijoiteltaessa tiloja rakennuksen sisällä ja piha-alueen suunnittelussa
  • aurinkoenergian käyttämistä tai varautumista sen myöhempään käyttöön
  • tuulensuojien huomioimista rakennusten ja piha-alueiden sijoittelussa
  • puurakentamisen suosimista
  • polkupyörien käyttämistä liikkumisessa ja riittävän säilytystilan varaamista polkupyörille
  • joukkoliikenteen hyödyntämistä

Maaperä

Maaperätutkimuskartta

Pohjatutkimusleikkaukset

Maaperätutkimuksessa käytettyjen merkkien selitykset löytyvät maaperätutkimukset-sivulta.

Muuta

Tonttien taakse jää pieni viheralue ennen kevyenliikenteen väylää ja sen jälkeen alkavaa luonnonsuojelualuetta.

Kartta tonteista