Keinoja vähentää lämmön- ja sähkönkulutusta

Keinoja vähentää lämmönkulutusta

Kotitalouksissa lämmitys on suurin yksittäinen energiankuluttaja. Asumisen osuus suomalaisen kokonaispäästöistä on noin 30 % ja tästä lämmityksen osuus on 50 % ja käyttöveden lämmityksen 20 %. (Lähde:Ilmasto-opas.fi)

Lämpövuotojen pienentäminen

 • Ikkunoiden tiivistäminen
 • Muiden lämpövuotokohtien selvittäminen ja tukkiminen
 • Verhot ikkunan eteen
 • Huonelämpötilan alentaminen

Huonelämpötilan lasku (myös poissaoloajat)

 • Riittävän lämmin pukeutuminen
 • Lämmityslaitteiden oikeanlainen käyttö

Lämmityslaitteiden oikea toiminta ja säätö

 • Sähköisten lattialämmitysten käytön vähentäminen
 • Termostaattiventtiilien sijainti
 • Tuuletuksen ja ilmanvaihdon oikeat käytännöt ja säädöt

Ilmanvaihdon oikea ja tarpeenmukainen käyttö

 • Tuuletustavat
 • Poistoilman lämmön talteenotto

Taloyhtiöissä

 • Lämmönjaon tasapainotus asuntojen välillä
 • Ilmanvaihdon säätäminen
 • Yleisten tilojen lämmityksen säätäminen
 • Asukkaiden ohjeistus

Keinoja vähentää sähkönkulutusta

Valaistuksen energiatehokkuus ja kodin sähkölaitteiden oikeanlainen käyttö

 • Turhien valojen sammutus
 • Energiansäästölamppujen hankkiminen
 • Pyykin pesu alemmissa lämpötiloissa
 • Sähkökiukaan turha kuumentamisen välttäminen ja lämpötilojen alentaminen

Ruuanlaiton ja ruuansäilytyksen energiatehokkuus

 • Levyjen tehon säätö
 • Uunin käytön keskitys, tyhjänä käytön välttäminen, jälkilämmön käyttö
 • Kylmälaitteiden riittävä ilmakiertotila, oikea lämpötila ja aukipitämisen välttäminen

Sähkönsäästö taloyhtiöissä

 • Ilmanvaihdon säätäminen
 • Valaistukseen energiansäästölamput
 • Autopistorasioiden aikaohjaus (enintään 2 tuntia) ja autojen sisälämmittimien kieltäminen (vain moottorilämmitys on perusteltua ympäristösyillä)