Kerkkoo

Kerkkoon kylätaajama sijaitsee maisemallisesti arvokkaassa Porvoonjoen jokilaaksossa. Nyt keskellä tiivistä, vanhaa ja viehättävää kylämaisemaa on jälleen tarjolla tontteja uudisrakentamiselle. Tässä on tilaisuus sinulle, joka arvostat maaseutumaista asumista perinteisessä ja aktiivisessa kylässä.

Kerkkoo sijaitsee 10 kilometrin päässä Porvoon keskustasta. Kylässä on myös omia lähipalveluita: perhepäivähoitoa, suomenkielinen alakoulu, kirjasto, kioski ja kahvila sekä useita eri alojen yksityisiä yrityksiä. Kerkkoossa on helppo viettää aktiivista elämää maaseudun rauhassa. Asukkaisiin tutustuu helposti yhteisissä tapahtumissa, talkoissa, seuratoiminnassa ja harrastuspiireissä.

Uudisrakentaminen tulee noudattamaan kylämaista rakennustyyliä, jossa ominaispiirteitä luovat tyyliin sopivat materiaalit, piharakennukset ja aidatut pihat. Hienon kylämiljöön ja valtakunnallisesti arvokkaan Porvoonjokilaakson maisema-alueen huomioimiseksi on laadittu rakentamistapaohjeet. Vanhassa kylämiljöössä pihapiirit koostuvat useista rakennuksista. Asumisen toimintoja, kuten saunan, kodinhoitotilan tai verstaan voi useimmilla uusillakin tonteilla hajauttaa piharakennuksiin. Tällöin voi myös oman pihapiirin saada suojaisammaksi ja asettelu tukee alueen perinteitä.

Vapaiden omakotitonttien ajankohtainen tilanne

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Tontin ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja rakennustapaohjeita. Tutustuthan niihin huolellisesti ennen tontin hakemista. Asemakaavassa kerrotaan, kuinka paljon rakennusoikeutta kullakin tontilla on ja montako kerrosta taloon saa rakentaa. Rakennustapaohjeissa annetaan tarkkoja ohjeita ja määräyksiä muun muassa rakennusten ulkonäöstä, värityksestä ja ulkopintojen materiaaleista sekä energiansäästömahdollisuuksista.

Maaperä

Osalla alueen tonteista on savea. Talon perustaminen saattaa edellyttää paaluttamista. Savipohjaisten tonttien erityisolosuhteista on lisätietoja maaperätutkimussivulla. Myös maaperätutkimuksessa käytettyjen merkkien selitykset löytyvät maaperätutkimussivulta.

Muuta

Savimäentien varrella olevat tontit sijaitsevat vedenottamon suoja-alueella. Korttelin 7500 tonteilla ja tontilla 7502-4 ei tästä syystä saa rakentaa esimerkiksi maalämpöä.

Kortteleissa 7522, 7523, 7524 ja 7526 sijaitsevilla tonteilla kiinteistön liittäminen viemäriin edellyttää kiinteistökohtaisen pumppaamon rakentamista.

Tonteilla 7500-3 ja 7502-4 kiinteistön liittäminen viemäriin voi edellyttää rakennuksen suunnittelusta riippuen kiinteistökohtaisen pumppaamon.

Tonttia 7500-1 rasittaa vesi- ja viemärijohtorasite.