Kerkkoo, lisätietoa alueesta ja tonteista

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Tontin ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja rakennustapaohjeita. Tutustuthan niihin huolellisesti ennen tontin hakemista. Asemakaavassa kerrotaan, kuinka paljon rakennusoikeutta kullakin tontilla on ja montako kerrosta taloon saa rakentaa. Rakennustapaohjeissa annetaan tarkkoja ohjeita ja määräyksiä muun muassa rakennusten ulkonäöstä, värityksestä ja ulkopintojen materiaaleista sekä energiansäästömahdollisuuksista.

Maaperä

Osalla alueen tonteista on savea. Talon perustaminen saattaa edellyttää paaluttamista. Savipohjaisten tonttien erityisolosuhteista on lisätietoja maaperätutkimussivulla. Myös maaperätutkimuksessa käytettyjen merkkien selitykset löytyvät maaperätutkimussivulta.

Muuta

Savimäentien varrella olevat tontit sijaitsevat vedenottamon suoja-alueella. Korttelin 7500 tonteilla ja tontilla 7502-4 ei tästä syystä saa rakentaa esimerkiksi maalämpöä.

Kortteleissa 7522, 7523, 7524 ja 7526 sijaitsevilla tonteilla kiinteistön liittäminen viemäriin edellyttää kiinteistökohtaisen pumppaamon rakentamista.

Tonteilla 7500-3 ja 7502-4 kiinteistön liittäminen viemäriin voi edellyttää rakennuksen suunnittelusta riippuen kiinteistökohtaisen pumppaamon.

Tonttia 7500-1 rasittaa vesi- ja viemärijohtorasite.