Kerkkoon kaava-alueen vesihuoltotyöt aloitetaan viikolla 47