Kerros- ja rivitalotontin haku ja luovutus

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Tontin ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja siihen liittyviä rakennustapaohjeita. Tutustuthan niihin huolellisesti jo ennen tontin hakemista. Asemakaavassa kerrotaan, kuinka paljon rakennusoikeutta kullakin tontilla on ja kuinka monta kerrosta taloon saa rakentaa. Rakennustapaohjeissa annetaan (tarkkoja) ohjeita ja määräyksiä muun muassa rakennusten ulkonäöstä, värityksestä ja ulkopintojen materiaaleista sekä energiansäästömahdollisuuksista.

Energiatehokkaita ratkaisuja

Energiatehokkuus tarkoittaa esimerkiksi:

 • Porvoon vihreän kaukolämmön hyödyntämistä
 • passiivisen aurinkoenergian huomioon ottamista - esimerkiksi sijoiteltaessa rakennuksia tontille, sijoiteltaessa tiloja rakennuksen sisällä ja piha-alueen suunnittelussa
 • varautumista aurinkoenergian myöhempään käyttöön
 • tuulensuojien huomioimista rakennusten ja piha-alueiden sijoittelussa
 • puurakentamisen suosimista
 • polkupyörien käyttämistä liikkumisessa ja riittävän säilytystilan varaamista polkupyörille
 • joukkoliikenteen hyödyntämistä

Kerros- ja rivitalotontin haku & varaus

Kirjoita vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot:

 • mitä tonttia tai tontteja haet
 • suunnittelemasi rakentamisaikataulu
 • alustava suunnitelma, paljonko rakennusoikeutta käytät
 • kenen nimiin ostat tontin
 • yhteystiedot

Kaupungin tonttipäällikkö tekee tonttivarauksen viranhaltijapäätöksenä. Varaaja maksaa 6000 euron varausmaksun. Maksettu varausmaksu hyvitetään tonttikaupan yhetydessä tai ensimmäisessä vuokrassa. Maksua ei palauteta, jos varaus perutaan maksamisen jälkeen. Tonttivaraus on voimassa kahdeksan kuukautta.

Kerros- ja rivitalotonttien luovutusehtoja

 • Kaikilla kaupungin luovuttamilla tonteilla on rakentamisvelvoite. Kerros- ja rivitalotonteilla rakentamisvelvoite on 70 prosenttia kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
 • Rakennusten tulee valmistua kahden vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.
 • Ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja kaupungin laatimia rakennustapaohjeita.
 • Rakentamattoman tontin myynti edelleen tai rakentamattoman tontin vuokraoikeuden siirto ilman kaupungin suostumusta on kielletty.
 • Skaftkärrin alueella tontin ostaja tai vuokraaja sitoutuu liittymään kaukolämpöön, mikäli asemakaavassa on liittymismääräys.

Rakentajat pääsevät tonteille alueen kunnallistekniikan valmistuttua.

Kaupunki voi harkintansa mukaan poistaa tonttien rakennusalalta taloudellisesti merkittävät puut ennen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Kauppakirjan allekirjoittaminen

Kerros- ja rivitalotontit yleensä myydään, vuokraaminen on poikkeus. Tonttikauppa tai vuokrasopimus on tehtävä tontinvarausaikana. Mikäli kauppakirjaa tai vuokrasopimusta ei allekirjoiteta varausaikana, varaus peruuntuu.

Rakennusvalvontaan on hyvä olla yhteydessä varhaisessa vaiheessa jo ennen tontin ostamista.

Kaupantekotilaisuudessa ostaja saa laskun kauppahinnasta ja lohkomiskuluista. Maksuaikaa on kolme päivää.

 • Ostaja maksaa kaupantekotilaisuudessa kaupanvahvistajan palkkion.
 • Vuokrasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa vuokralainen maksaa kuluvan vuoden vuokran ja tontin lohkomiskulut.

Hinnasto

Ota yhteys kaupungin maan hankinta ja luovutus -yksikön toimistoon vähintään kaksi viikkoa ennen kun haluat allekirjoittaa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen.

Maan hankinnan ja luovutuksen yhteystiedot