Sinua saattaa kiinnostaa myös

Kerros- ja rivitalotonttien luovutusehtoja

  • Kaikilla kaupungin luovuttamilla tonteilla on rakentamisvelvoite. Kerros- ja rivitalotonteilla rakentamisvelvoite on 70 prosenttia kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
  • Rakennusten tulee valmistua kahden vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.
  • Ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja kaupungin laatimia rakennustapaohjeita.
  • Rakentamattoman tontin myynti edelleen tai rakentamattoman tontin vuokraoikeuden siirto ilman kaupungin suostumusta on kielletty.
  • Skaftkärrin alueella tontin ostaja tai vuokraaja sitoutuu liittymään kaukolämpöön, mikäli asemakaavassa on liittymismääräys.

Rakentajat pääsevät tonteille alueen kunnallistekniikan valmistuttua.

Kaupunki voi harkintansa mukaan poistaa tonttien rakennusalalta taloudellisesti merkittävät puut ennen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista.