Uusi keskeisten alueiden osayleiskaava

Keskeisten alueiden osayleiskaavan uusiminen

Minkälainen on unelmien Porvoo vuonna 2050? Miten asukkaiden arki ja alueen kilpailukyky muuttuvat, ja miten kaupunkia pitäisi kehittää? Porvoon uudessa kaupunkistrategiassa, Unelmien Porvoo 2030, on määritelty kaupungin visio, arvot ja kehittämistavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Samanaikaisesti strategiatyön kanssa käynnistettiin keskeisten alueiden osayleiskaavatyön uudistaminen. Osayleiskaavassa ratkaistaan, miten Porvoon kaupunkitaajamaa aiotaan kehittää seuraavan 30 vuoden aikana. Unelmien Porvoo 2030 kaupunkistrategia ohjaa vahvasti osayleiskaavan uudistamista ja näkemystä tulevasta kaupungista pitkällä tähtäyksellä. 

Strategiatyö oli samalla alku yleiskaavan uusimiselle. Kaupunkistrategia rakentui luottamushenkilöiden ja asukkaiden, elinkeinoelämän, yhdistysten ja muiden osallisten vuorovaikutuksessa. Strategiatyön aineistot, työpajat, seminaarit, kyselyt ja koko prosessi ovat myös osa yleiskaavatyötä. 

Yleiskaava vie eteenpäin ja toteuttaa strategiassa määriteltyjä tavoitteita ja päämääriä. Yleiskaavatyössä linjataan, kuinka kaupungin keskeisiä alueita kehitetään tulevaisuudessa. Yleiskaavassa pääasioita ovat: kaupungin kasvu ja sen ohjaaminen, kaupungin kilpailukyky ja elinvoima, keskusta, asuminen, liikkuminen ja arjen laatu, kestävä kehitys ja resurssiviisaus, Porvoon omaleimaisuus ja ainutlaatuisuus.

Yleiskaavaprosessin vaiheet ja alustava aikataulu on kuvattu alla olevassa esityksessä. Uusi strategia, sen visio ja tavoitteet kirjataan yleiskaavan lähtökohdiksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tarkennetaan ja esitetään yksityiskohtaisemmin yleiskaavatyön vaiheet ja osallistumisen järjestäminen sekä aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan talvella 2021.

Keskeisten alueiden osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa vuonna 2004. Osayleiskaavassa aikatähtäin oli vuodessa 2020, ja kaavan uudistaminen on ajankohtaista.

Osayleiskaavaprosessi

Strategiasivusto: Unelmien Porvoo 2030

Suunnittelualue

Mielimaisemassa - Maisema mielessä. Maisemaselvitykseen liittyvän kyselyn tulokset 2020